Hyppää sisältöön

Syytemääräys, raiskaus

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 24.9.2020 13.34
Uutinen

Annettu 16.9.2020, asianumero 018/21/20

Apulaisvaltakunnansyyttäjä kumosi aluesyyttäjän tekemän syyttämättäjättämispäätöksen, teki uuden syyteharkinnan ja määräsi sen tuloksena johtavan aluesyyttäjän tai hänen määräämänsä syyttäjän asettamaan rikoksesta epäillyn syytteeseen raiskauksesta.

Aluesyyttäjä oli päätynyt asiassa ei näyttöä -perusteiseen syyttämättäjättämispäätökseen. Uudessa syyteharkinnassa asianomistajan kertomusta tukevaksi näytöksi katsottiin asianosaisten välinen, digitaalisella alustalla käyty keskustelu ja syytetyn kirjoittama kirje.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä katsoi, että näyttö ylitti syytteen nostamiseksi vaadittavan kynnyksen. Hän määräsi syytteen nostettavaksi rikoksesta epäillyn kotipaikan mukaan.

Vaikka apulaisvaltakunnansyyttäjä päätyi eri ratkaisuun kuin aluesyyttäjä, tämä oli toiminut harkintavaltansa rajoissa. Asia ei antanut aihetta muihin apulaisvaltakunnansyyttäjän toimiin kuin että hän saattoi ratkaisunsa aluesyyttäjän tietoon.

Asiaa koskeva materiaali on kokonaisuudessaan salassa pidettävää viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24§:n 1 momentin kohtien 25 ja 26 mukaisesti.