Hyppää sisältöön

Syyteneuvottelu, hovioikeusvaihe, törkeä huumausainerikos

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 21.12.2018 8.00
Uutinen

Annettu 5.12.2018, dnro 162/46/16

Apulaisvaltakunnansyyttäjä otti omasta aloitteestaan selvitettäväksi kihlakunnansyyttäjän menettelyn, koska hovioikeuden tuomiosta ilmeni, että syyttäjä olisi käynyt syyteneuvottelun törkeää huumausainerikosta koskevassa asiassa, vaikka sanottu rikos ei kuulu syyteneuvottelumenettelyn sovittelualaan ja vaikka syyteneuvottelua koskevaa lainsäädäntöä ei ole, sen tavoitteet huomioon ottaen, tarkoitettu sovellettavaksi hovioikeudessa valitusasteena. Asiaa selvitettäessä kävi ilmi, että syyttäjä oli vastaajan avustajan ja hovioikeuden kanssa käymissään neuvotteluissa ja keskusteluissa toiminut niin, että molemmille tahoille oli jäänyt käsitys syyteneuvotteluista. Syyttäjä oli lisäksi allekirjoittanut hovioikeudelle osoitetun tuomioesitykseksi otsikoidun asiakirjan, jonka vastaajan avustaja oli laatinut ja sittemmin toimittanut hovioikeudelle.

Kihlakunnansyyttäjän huomiota kiinnitettiin siihen, että syyttäjän virkavelvollisuutena on syyteneuvotteluja koskeva lainsäädäntö huomioon ottaen toimia rikosprosessin muiden osapuolten kanssa käytävissä neuvotteluissa siten, ettei neuvottelujen tarkoituksesta ja luonteesta ainakaan hänen toimenpiteidensä johdosta jää kenellekään virheellistä käsitystä.

Ratkaisu