Hyppää sisältöön

Syyteoikeuden puuttuminen, teon rangaistavuus tekovaltiossa

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 27.4.2020 7.00
Uutinen

Annettu 22.4.2020, dnro 035/41/20

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on kiinnittänyt aluesyyttäjän huomiota siihen, että syyttäjän tulee ennen syytteen nostamista varmistautua siitä, että kaikki syytteen nostamisen edellytykset ovat olemassa.

Aluesyyttäjä oli nostanut syytteen Suomen ulkopuolella tapahtuneesta epäillystä pahoinpitelystä selvittämättä, onko teko ollut rangaistava tekovaltiossa. Vastaajan tiedusteltua asiaa syyttäjä on ottanut yhteyttä tekovaltion viranomaisiin ja saanut tietää, että syyteoikeus on tekovaltion lainsäädännön mukaan vanhentunut. Suomen lakia ei siten ole ollut mahdollista soveltaa rikokseen.

Ratkaisu