Hyppää sisältöön

Syyteoikeuden vanhentuminen

Syyttäjälaitos
24.9.2013 7.52
Uutinen

Annettu 31.12.2007, dnro 503/21/07

Kihlakunnansyyttäjä jätti epäillyn syyttämättä muun ohella epäillyistä lievästä pahoinpitelystä ja vahingonteosta syyteoikeuden vanhentumisen vuoksi. Kihlakunnansyyttäjän mukaan esitutkintapöytäkirjat oli jaettu hänen syyteharkintaansa maaliskuussa 2007. Kansilehdiltä oli ilmennyt tekoajoiksi 20. ja 21.9.2006. Ottaessaan esitutkintapöytäkirjat tarkasteltavikseen elokuussa 2007 hän oli havainnut, että asianomistajaa koskeva lääkärinlausunto puuttui. Poliisi toimitti lausunnon kihlakunnansyyttäjän pyynnöstä 3.10.2007. Ryhdyttyään tämän jälkeen tutkimaan pöytäkirjoja hän oli havainnut, että kansilehdille merkityt päivämäärät eivät pitäneet paikkaansa. Vuoden 2006 tilalla olisi pitänyt olla vuosi 2005. Tämä selvisi vasta pöytäkirjoja tarkemmin tutkittaessa, jolloin syyteoikeus kyseisten rikosepäilyjen osalta oli kuitenkin jo vanhentunut.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä kiinnitti kihlakunnansyyttäjän huomiota epäiltyjen rikosten vanhentumisaikojen tarkkaan selvittämiseen asioiden syyteharkinnallisessa käsittelyssä. Syyteoikeuden vanhentuminen ei ollut kuitenkaan johtunut kihlakunnansyyttäjän sellaisesta moitittavasta menettelystä, joka olisi antanut aihetta muihin valtakunnansyyttäjän toimenpiteisiin.

Ratkaisu