Hyppää sisältöön

Syyteoikeuden vanhentuminen

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 19.5.2023 8.54
Uutinen

Annettu 11.5.2023, dnro SY/647/2023

Apulaisvaltakunnansyyttäjä kiinnitti aluesyyttäjän virheellisen menettelyn johdosta vastaisen varalta hänen huomiotaan syyteharkinnassa olevien asioiden käsittelyyn siten, että syyteoikeus ei pääse vanhentumaan. 

Aluesyyttäjälle oli 23.5.2022 jaettu ratkaistavaksi kunnianloukkaus, jonka tekoaika oli ollut 4.8.2020. Asia oli ollut aluesyyttäjällä ratkaisematta vielä helmikuussa 2023 hänen siirtyessään syyttäjäalueella toisiin tehtäviin. 

Apulaisvaltakunnansyyttäjä piti aluesyyttäjän menettelyn virheellisyyttä lähtökohtaisesti vakavana, koska se oli johtanut asianomistajan näkökulmasta pysyvään oikeudenmenetykseen ja ollut omiaan heikentämään luottamusta lainkäyttötoiminnan asianmukaisuuteen. 

Apulaisvaltakunnansyyttäjä otti kuitenkin menettelyn moitittavuutta arvioidessaan huomioon sen, että epäillyn rikoksen tekoaika oli merkitty esitutkintapöytäkirjan kansilehdelle muotoon 4.8.2020 alkaen, mikä oli saattanut vaikuttaa siihen, mikä käsitys aluesyyttäjälle oli juttujakovaiheessa asian kiireellisyydestä jäänyt.

Ratkaisu