Hyppää sisältöön

Syyteoikeuden vanhentuminen, syyttäjän tehtävien priorisointi

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 29.7.2019 13.00
Uutinen

Annettu 24.7.2019, dnro 83/41/18

Apulaisvaltakunnansyyttäjä kiinnitti kihlakunnansyyttäjän huomiota siihen, että syyttäjä on velvollinen asettamaan vanhentumisuhan alla olevan asian etusijalle muihin tehtäviinsä nähden ja jos hän ei tähän suuren työmääränsä vuoksi pysty, joka tapauksessa ryhtymään muihin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, ettei syyteoikeus ennätä vanhentua.

Tapauksessa syyteoikeuden vanhentumiseen oli ollut aikaa vajaa neljä kuukautta siitä, kun juttu oli jaettu syyttäjälle syyteharkintaan. Rästiytyneen työtilanteensa takia syyttäjä ei ollut havainnut vanhentumisuhkaa.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä korosti sitä, että kiireisessäkin työtilanteessa syyteoikeuden vanhentumisajat tulee tarkistaa siinä vaiheessa, kun juttu jaetaan syyteharkintaan, ja jos työtilanne estää syyteharkinnan toimittamisen vanhentumisajan puitteissa, syyttäjän tulee pyytää lähiesimieheltään jutun uusjakoa toiselle syyttäjälle.

Ratkaisu