Hyppää sisältöön

Syyteoikeuden vanhentuminen, syyttämättäjättämispäätöksen perusteleminen

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 22.8.2014 8.00
Uutinen

Annettu 14.8.2014, dnro 445/21/13

Esitutkintapöytäkirja oli toimitettu syyttäjälle epäillyn rikoksen syyteoikeuden vanhenemisen jälkeen. Kihlakunnansyyttäjä oli suorittanut näytön riittävyyteen ja syyllisyyteen kantaa ottavan syyteharkinnan asiassa, jossa syyttäjällä ei syyteoikeuden vanhentumisen takia ollut tätä oikeutta.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä kiinnitti kihlakunnansyyttäjän huomiota syyteoikeuden vanhentumisen vaikutukseen syyttäjän toimivaltaan.

Ratkaisu