Hyppää sisältöön

Syytesidonnaisuus, syytteen tarkistaminen

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 8.10.2013 0.00
Uutinen

Annettu 1.10.2013, dnro 107/41/12

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on saattanut vastaisen varalle syytesidonnaisuutta ja syytteen tarkistamisen tarpeellisuutta koskevan käsityksensä kihlakunnansyyttäjän tietoon.

Hovioikeus oli hylännyt syytteen, koska asiassa oli jäänyt varteenotettava epäily siitä, oliko vastaaja ollut auton kuljettaja ja koska syyttäjä ei ollut syyttänyt vastaajaa sillä perustella, millä käräjäoikeus oli tuominnut hänet rangaistukseen.

Syytesidonnaisuusperiaatteen noudattaminen ja sen valvonta on myös syyttäjän vastuulla. Kihlakunnansyyttäjän olisi tullut havaita, että käräjäoikeus oli tuominnut vastaajan rangaistukseen teosta, josta häntä ei ollut syytetty. Kun syyttäjä oli ollut tyytyväinen käräjäoikeuden tuomion lopputulokseen, hänen olisi tullut tarkistaa syytettään sen mukaiseksi hovioikeudessa.

Ratkaisu