Hyppää sisältöön

Syyttäjälaitoksen tiedote: Ei syytteitä eduskuntavaalien ennakkoäänestyksen tapahtumista Oulussa

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 23.12.2019 14.03
Tiedote

Eduskuntavaalien ennakkoäänestyksessä Oulun pääkirjastossa 9.4.2019 tapahtui vaalilain vastainen menettely. Syyttäjä on katsonut olevan todennäköisiä syitä epäillä kahden vaalitoimitsijan syyllistyneen virkavelvollisuuden rikkomiseen, mutta on pitänyt heidän syyllisyyttään rikokseen vähäisenä ja on siten jättänyt syytteet nostamatta.

Oulun pääkirjaston virastomestari on äänestysajan päättyessä ilmoittanut ajoissa äänestämään saapuneille, että kirjasto sulkeutuu ja näiden tulee poistua rakennuksesta. Vaalilain mukaan ajoissa ennakkoäänestyspaikalle saapuneella äänioikeutetulla on oikeus äänestää ennakkoäänestysajan päättymisestä huolimatta.

Syy työsuhteisen virastomestarin toimintaan on ollut hänen tietämättömyytensä lain sisällöstä. Virastomestarin toiminnan tarkoitus ei ole ollut vaikuttaa vaalin tulokseen. Asiassa ei ole näyttöä virastomestarin syyllistymisestä vaalituloksen vääristämiseen, eikä häntä vastaan nosteta syytettä.

Ennakkoäänestystapahtumasta vastanneet kaksi vaalitoimitsijaa eivät ole puuttuneet virastomestarin toimintaan. Heidän tarkoituksensa ei kuitenkaan ole ollut vaikuttaa vaalin tulokseen. Asiassa ei ole näyttöä vaalitoimitsijoiden syyllistymisestä vaalituloksen vääristämiseen.

Sen sijaan syyttäjä on katsonut olevan todennäköisiä syitä epäillä, että vaalitoimitsijat ovat rikkoneet vaalilain mukaisia velvollisuuksiaan. Harkinnassaan syyttäjä on kuitenkin ottanut huomioon, että ennakkoäänestyksen kulkua hidastaneet tekniset ongelmat ovat vaikeuttaneet vaalitoimitsijoiden työskentelyä, ja että virastomestarin toiminta tilanteessa on ollut yllättävää. Syyttäjä on katsonut, että rikos on kokonaisuutena arvostellen vähäinen. Syytteitä virkavelvollisuuden rikkomisesta vaalitoimitsijoita vastaan ei nosteta.

Esitutkinnassa on kuultu rikoksesta epäiltynä myös Oulun kaupungin keskusvaalilautakunnan puheenjohtajaa. Hänen osaltaan asiassa on tehty päätös syyttämättä jättämisestä sillä perusteella, että asiassa ei ole näyttöä rikoksesta.

Päätökset syyttämättä jättämisistä ovat tilattavissa Syyttäjälaitoksen Pohjois-Suomen syyttäjäalueen Oulun toimipaikasta p. 029 562 9000. Syyttäjän asianumero on R 19/3133.

Lisätietoja: erikoissyyttäjä Hannu Koistinen, puh 029 562 9013