Hyppää sisältöön

Syyttäjälaitos aloittaa toimintansa yhtenä virastona 1. lokakuuta

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 30.9.2019 10.00 | Julkaistu suomeksi 30.9.2019 klo 16.15
Tiedote

Syyttäjälaitoksen organisaatio uudistuu 1.10.2019, kun uusi laki Syyttäjälaitoksesta tulee voimaan. Valtakunnansyyttäjänvirasto ja 11 paikallista syyttäjänvirastoa yhdistyvät yhdeksi Syyttäjälaitos-nimiseksi virastoksi. Syyttäjälaitos muodostuu keskushallintoyksikkönä toimivasta valtakunnansyyttäjän toimistosta ja viidestä syyttäjäalueesta, jotka ovat Etelä-Suomi, Länsi-Suomi, Itä-Suomi, Pohjois-Suomi ja Ahvenanmaa.

Valtakunnansyyttäjän toimisto vastaa Syyttäjälaitoksen toimintaedellytyksistä, toimii valtakunnansyyttäjän esikuntana ja hoitaa keskushallintoyksikölle kuuluvat tehtävät. Syyttäjäalueet vastaavat operatiivisen syyttäjäntoiminnan järjestämisestä. Syyttäjälaitosta johtaa valtakunnansyyttäjä. Hän toimii edelleen ylimpänä syyttäjänä ja syyttäjien esimiehenä. Valtakunnansyyttäjää sijaistaa ja avustaa apulaisvaltakunnansyyttäjä, kuten aiemminkin. Apulaisvaltakunnansyyttäjänä toimii Jukka Rappe.

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen on nimittänyt syyttäjäalueille johtavat aluesyyttäjät ja apulaispäälliköt. Etelä-Suomen syyttäjäalueen johtava aluesyyttäjä on Harri Lindberg, Länsi-Suomen Hannele Selin-Hakala, Itä-Suomen Tom Söderlund ja Pohjois-Suomen Ilpo Virtanen. Ahvenanmaan syyttäjäalueen johtava maakunnansyyttäjä on Henrik Lindeman, joka hoitaa tehtävää viran vakinaisen haltijan Roger Erikssonin sijaisena.

Organisaatiouudistuksella ei ole vaikutuksia henkilöstön tai toimipaikkojen määrään.

Tavoitteena parantaa kansalaisten oikeusturvaa

Uudistuksen keskeisenä tavoitteena on syyttäjäntoiminnan laadun kehittäminen.

– Järjestäytymällä yhdeksi virastoksi Syyttäjälaitos pyrkii tuottamaan kansalaisille entistä parempaa oikeusturvaa. Uudistuksemme tärkeimpiä tavoitteita on syyttäjien ratkaisutoiminnan yhdenmukaistaminen, jotta kansalaisten yhdenmukainen kohtelu toteutuu entistä paremmin, valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen sanoo.

– Uudistus on välttämätön, jotta voimme nykyisillä voimavaroillamme toteuttaa rikosvastuuta tehokkaasti, osaavasti ja vaikuttavasti. Meidän on kyettävä hoitamaan perustehtäväämme, vaikka resurssimme eivät ole lisääntyneet samaa tahtia kuin työmäärä ja erityisesti rikosasioiden vaativuus.

Yksi virasto mahdollistaa voimavarojen joustavan käytön. Jos yksi syyttäjäalue ruuhkautuu, toinen alue voi ottaa osan sen rikosasioista hoitaakseen.

Toimintamme tehostuu

Syyttäjälaitoksessa otetaan käyttöön uudistettu erikoissyyttäjäjärjestelmä, jossa erikoissyyttäjät hoitavat syyttäjäntehtäviä erikoistumisalueidensa valtakunnallisesti erityisen vaativissa asioissa. Sen avulla varmistetaan, että kaikkein vaativimmat rikosasiat hoidetaan mahdollisimman laadukkaasti ja tehokkaasti.

Nopeasti ratkaistavien rikosasioiden käsittely on keskitetty niistä päätoimisesti huolehtiville syyttäjille. Näin parannamme syyttäjäratkaisujen yhtenäisyyttä. Uudistuksessa panostetaan myös syyttäjien erikoistumismahdollisuuksiin, johtamis- ja koulutusjärjestelmään sekä yhtenäisiin toimintatapoihin.

Uudet säädökset

Uuden lain myötä kihlakunnansyyttäjän virkanimike muuttuu aluesyyttäjäksi. Erikoissyyttäjä on uusi virkanimike. Ahvenanmaalla säilyvät johtavan maakunnansyyttäjän ja maakunnansyyttäjän nimikkeet.

Laissa säädetään edelleen syyttäjän tehtävistä, toimivallasta ja tiedonsaantioikeuksista, esteellisyydestä, varallaolosta ja asiamiehenä toimimisesta. Nykyinen laki syyttäjälaitoksesta kumotaan uudistuksen yhteydessä.

Laki Syyttäjälaitoksesta (32/2019)
Valtioneuvoston asetus Syyttäjälaitoksesta (798/2019)

Uudet verkkosivut

Myös Syyttäjälaitoksen verkkosivut uudistetaan. Uusi sivusto julkaistaan 1.10. osoitteessa syyttajalaitos.fi. Ruotsinkielinen sivusto löytyy osoitteesta aklagarmyndigheten.fi. Uudistuksessa yhdistetään syyttäjälaitoksen nykyiset sivustot vksv.fi ja oikeus.fi/syyttaja/ yhdeksi sivustoksi.

Verkkosivuston sisältöjä on uusittu ja luokiteltu käyttäjien tarpeiden mukaan. Uudistuksen tavoitteena on ollut rakentaa verkkosivut, joita on helppo käyttää – myös mobiililaitteilla. Verkkosivujen julkaisujärjestelmä vaihtuu, minkä vuoksi vanhat linkit eivät enää toimi.

Tietoa organisaatiouudistuksesta

Lisätietoja:
valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen, puh. 029 562 0802

Syyttäjälaitoksen yhteystiedot 1.10.2019 alkaen

Valtakunnansyyttäjän toimisto

Osoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Puhelin: 029 562 0800 (vaihde)
Faksi: 029 562 0888
Sähköposti: [email protected]

Etelä-Suomen syyttäjäalue

Osoite: Porkkalankatu 13, 00180 Helsinki
Puhelin: 029 562 2100 (vaihde)
Faksi: 029 562 2203
Sähköposti: [email protected]

Länsi-Suomen syyttäjäalue

Osoite: Kelloportinkatu 5 A, 2 B krs., 33100 Tampere
Puhelin: 029 562 4600 (vaihde)
Faksi: 029 562 4624
Sähköposti: [email protected]

Itä-Suomen syyttäjäalue

Osoite: Askonkatu 9, 15100 Lahti
Puhelin: 029 562 4000 (vaihde)
Faksi: 029 562 3414
Sähköposti: [email protected]

Pohjois-Suomen syyttäjäalue

Osoite: Kiviharjunlenkki 1 B, 2. krs, 90220 Oulu
Puhelin: 029 562 9000 (vaihde)
Faksi: 029 562 9001
Sähköposti: [email protected]

Ahvenanmaan syyttäjäalue

Osoite: Torggatan 16 A, 22100 Mariehamn
Puhelin: 029 562 6900 (vaihde)
Faksi: 029 562 6911
Sähköposti: [email protected]