Hyppää sisältöön

Syyttäjän käytös, asiallinen virkakieli, sähköpostiviesti

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 29.9.2021 15.59
Uutinen

Annettu 22.9.2021, dnro 92/41/20

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on saattanut syyttäjän tietoon käsityksensä virkamieheltä edellytetystä käytöksestä ja asiallisesta virkakielestä.

Syyttäjä oli kantelijalle lähettämässään sähköpostiviestissä todennut, että  ”Näin häikäilemättömään ja kieroon valehteluun en ole 30-vuotisen urani aikana törmännyt edes järjestäytyneiden rikollisryhmien pahimpien rikollisten taholta. Onnittelut siitä. Viestinne kuvastaa hyvin minkälainen ”mies” te olette. HÄVETKÄÄ!”

Syyttäjän viestissään käyttämät ilmaisut eivät olleet olleet valtion virkamieslain 14 § 2 momentissa edellytetyllä tavalla asianmukaisia eivätkä täyttäneet hallintolain 2 luvun 6 §:n ja 9 §:n vaatimuksia virkamiehen asiallisuudesta, puolueettomuudesta ja hyväksyttävyydestä.