Hyppää sisältöön

Syyttäjän menettely, tiedusteluun vastaaminen, päätöksen perusteleminen

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 30.11.2023 11.18
Uutinen

Annettu 9.11.2023, dnro SY/2396/2022

Apulaisvaltakunnansyyttäjä kiinnitti vastaisen varalta aluesyyttäjän huomiota huolellisuuteen tiedusteluihin vastaamisessa. Aluesyyttäjä oli toiminut huolimattomasti, kun hän oli lähettänyt vastauksia asiakkaalle väärään sähköpostiosoitteeseen, vaikka oikea osoite oli näkynyt tämän lähettämistä tiedusteluista. 

Apulaisvaltakunnansyyttäjä kiinnitti vastaisen varalta aluesyyttäjän huomiota myös päätöksen asianmukaiseen perustelemiseen. Poliisirikosasian tutkinnanjohtajana toiminut aluesyyttäjä ei ollut päätöksessään esitutkinnan toimittamatta jättämisestä maininnut ilmoittajan väitettä, että poliisi olisi syyllistynyt eläinsuojelurikokseen. Perusteluista sai sen käsityksen, että päätös koskisi vain väitettä siitä, että poliisi olisi mennyt ilmoittajan asuntoon ilman lainmukaista perustetta. 

Apulaisvaltakunnansyyttäjä totesi, että päätös on perusteltava asianmukaisesti, jotta lopputuloksen oikeudellista hyväksyttävyyttä olisi mahdollista arvioida.