Hyppää sisältöön

Syyttäjän päätös esitutkinnan rajoittamisesta, päätöksen perusteleminen, näytön arvioiminen

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 8.1.2020 10.10
Uutinen

Annettu 2.1.2020, dnro 185/21/19 (158/21/19)

Kihlakunnansyyttäjä oli päättänyt lopettaa epäiltyä törkeää velallisen epärehellisyyttä koskevan esitutkinnan, koska asiaa oli selvitetty niin pitkälle, että voitiin todeta, ettei siinä tultaisi saamaan riittävää näyttöä syytteen nostamiselle. Myöskään tärkeä yleinen tai yksityinen etu ei vaatinut esitutkinnan suorittamista loppuun, koska asiassa ei ollut erityisiä oikeudellisia ongelmia eikä asianomistajan korvausvaatimuksen esittämismahdollisuutta voitu pitää tärkeänä yksityisenä etuna.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä kiinnitti syyttäjän huomiota siihen, että jos kansainvälisellä oikeusavulla on saatavissa selvitystä, jolla saattaa olla olennaista merkitystä näytön arvioinnissa, oikeusapumenettelyyn on ryhdyttävä erityisesti, jos kohdevaltiona on toinen Euroopan Unionin jäsenvaltio ja käytössä ovat unionin keskinäistä rikosoikeusapua koskevat välineet ja yhteistyökanavat.

Päätös on salassapidettävä (L viranomaisen toiminnan julkisuudesta 6 luku 24 § 1 momentin kohta).

Ratkaisu