Hyppää sisältöön

Syyttäjän päätösten perusteleminen, tahallisuus

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 30.1.2019 14.13
Uutinen

Annettu 21.1.2019, dnro 49/21/17

Apulaisvaltakunnansyyttäjä kiinnitti kihlakunnansyyttäjän huomiota tahallisuuden arviointiin talousrikosasioissa. Tahallisuusarviointi perustuu epäillystä teosta ilmeneviin ulkoisiin seikkoihin, joista merkitystä annetaan epäillyn omalle toiminnalle ja tietoisuudelle tosiseikoista, joilla on merkitystä tunnusmerkistön suojaaman oikeushyvän loukkaamisessa. Sen sijaan teon jälkeisille tapahtumille, kuten maksuunpantujen verojen maksamiselle, ei tule antaa merkitystä teon aikaista tahallisuutta arvioitaessa.

Ratkaisu