Hyppää sisältöön

Syyttäjän päätösten perusteleminen, tahallisuus, veropetos, törkeä veropetos

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 5.5.2021 16.27
Uutinen

Annettu 8.4.2021, asianumero 052/21/20

Apulaisvaltakunnansyyttäjä kiinnitti aluesyyttäjän huomiota siihen, että päätös luopua toimenpiteistä on perusteltava oikeudellisesti kestävällä tavalla.

Asiassa verovelvollinen oli laiminlyönyt täydentää esitäytettyä veroilmoitustaan tuloilla, joista verohallinto oli myöhemmin saanut tiedon sivullisilmoittajilta.

Tahallisuusarviointi perustui epäillystä teosta ilmeneviin ulkoisiin seikkoihin.  Niistä annettiin merkitystä epäillyn omalle toiminnalle samoin kuin tietoisuudelle tosiseikoista, joilla oli merkitystä tunnusmerkistön suojaaman oikeushyvän loukkaamisessa. Kyse oli myös veropetoksen ja törkeän veropetoksen välisestä rajanvedosta.