Hyppää sisältöön

Syyttäjän päätösten perustelemisvelvollisuus

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 6.10.2016 0.02
Uutinen

Annettu 27.9.2016, dnro 267/21/16

Apulaisvaltakunnansyyttäjä kiinnitti vakavasti kihlakunnansyyttäjän huomiota syyttäjän päätösten perustelemisvelvollisuuteen.

Kantelija oli pyytänyt syyttäjää määräämään esitutkinnan toimitettavaksi asiassa, jossa poliisi oli tehnyt päätöksen, ettei esitutkintaa aloiteta, koska syytä epäillä kynnys ei ylity. Syyttäjä oli päätöksessään päätynyt samaan lopputulokseen kuin poliisi. Syyttäjä ei kuitenkaan perustellut päätöstään, vaan sen selosteosassa ainoastaan viittasi poliisin aikaisemmin tekemään ratkaisuun, jota ei syyttäjän päätökseen ollut liitetty.

Ratkaisu