Hyppää sisältöön

Syyttäjän rangaistusmääräyssovellus otettu käyttöön

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 25.7.2013 15.10
Tiedote

 

Oikeusministeriön ja sisäasiainministeriön viranomaisyhteistyönä on poliisiasiain tieto³järjestelmän (Patja) osaksi toteutettu syyttäjän rangaistusmääräyssovellus (RM-sovellus).

Kaikki käyttöönoton jälkeen Patjaan tallennetut ns. poliisialoitteiset rangaistusvaatimukset siirtyvät syyttäjälle ainoastaan sähköisessä muodossa ja syyttäjä ratkaisee ne RM-sovelluksessa. Myös rangaistusmääräysasian ratkaisu siirtyy sähköisessä muodossa täytäntöönpantavaksi Oikeusrekisterikeskukseen.

Rangaistusvaatimus laaditaan joko Patjassa, sen taustajärjestelmissä (LVS, POKE) tai se on laadittu ns. kenttälomakkeelle, josta sen tiedot syötetään järjestelmään jälkikäteen. Sovelluksen käyttöönoton jälkeen paperilomakkeita käytetään enää poikkeustapauksissa.

Esitutkintaviranomaisilla (poliisi, tulli, rajavartiolaitos ym.) sekä Oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen ja Oikeusrekisterikeskuksen henkilöstöllä on rajoitetut katseluoikeudet RM-sovellukseen. He voivat kysellä täytäntöönpanoon lähetettyjen rangaistusmääräysasioiden tietoja.

Oikeusministeriö on 8.1.2008 dnro 2/39/2008 tehnyt rangaistusmääräysmenettelystä annetun asetuksen 1 §:n nojalla päätöksen RM-sovelluksen käytöstä rangaistusmääräysmenettelyssä. Päätös tuli voimaan käyttöönottopäivänä.

RM-sovellus otettiin käyttöön yhdellä kertaa koko maassa 17.1.2008 klo 18.30. Ensimmäisen rangaistusmääräyksen sovelluksessa antoi Rovaniemen kihlakunnansyyttäjä Terhi Mokko 18.1.2008 klo 9.30.

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Virpi Jalkanen, puh. 010 3620 836.