Hyppää sisältöön

Syyttämättä jättäminen, syyttämättä jättämisen peruste, kiireellisyys, päätöksen kirjoitusasu

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 23.3.2023 10.00
Uutinen

Annettu 16.3.2023, dnro SY/324/2023

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on kiinnittänyt vastaisen varalta aluesyyttäjän huomiota asian kiireellisyyden arviointiin sekä huolellisuuteen syyttämättä jättämisen perusteen valinnassa ja päätöksen kirjoittamisessa. 

Aluesyyttäjä oli menetellyt virheellisesti ratkaistessaan syyteharkinnassaan olleen asian kiinnittämättä huomiota siihen, että epäillyn rikoksen syyteoikeus oli vanhentunut. Kun syyteoikeus oli päätöksentekohetkellä vanhentunut, eikä kyse päätöksen mukaan ollut kvalifioidusta tekomuodosta, päätös syyttämättä jättämisestä olisi tullut tehdä syyteoikeuden vanhentumisen eikä näytön riittämättömyyden perusteella.