Hyppää sisältöön

Syyttämättä jättäminen, syyttämättäjättämispäätöksen perusteleminen

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 12.11.2019 10.36
Uutinen

Annettu 4.11.2019, dnro 18/21/19

Apulaisvaltakunnansyyttäjä ei ole ottanut asiaa ratkaistavakseen, mutta hän on kiinnittänyt aluesyyttäjän huomiota syyttämättäjättämispäätösten perusteluvelvollisuuteen.

Aluesyyttäjä oli päätöksensä perusteluissa todennut muun ohella, että ”tarkemmin ja laajemmin asia ilmenee esitutkintamateriaalista” ja että ”esitutkintapöytäkirjasta ilmenevät asianosaisten kertomukset sekä kyseiseen tapahtumaan liittyvä muu aineisto.”

Tällainen muihin asiakirjoihin tehtyihin viittauksiin nojautuva perustelutapa ei täytä lain vaatimusta siitä, että syyttäjän päätöksen perusteluista on ilmettävä ne seikat ja todisteet sekä näytön arviointi ja oikeudellinen päättely, joihin päätös perustuu.  

Ratkaisu