Hyppää sisältöön

Syyttämättä jättäminen, syyttömyysolettama

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 11.12.2017 9.47
Uutinen

Annettu 29.11.2017, dnro 43/21/17

Kihlakunnansyyttäjä oli jättänyt syytteen nostamatta "ei näyttöä" -perusteella epäillystä kavalluksesta. Syyttäjä oli todennut päätöksessään, että "Syyttömyysolettaman perusteella epäilty on syytön, ellei toisin voida todistaa. Tämän johdosta syytettä ei nosteta."

Apulaisvaltakunnansyyttäjä lausui eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen 6.6.2016 tekemään päätökseen dnro 4057/4/15 viitaten ohjaavana käsityksenä, että syyttömyysolettamaan viittaavaa lausumaa ei tule käyttää syyttämättäjättämispäätöksen perusteluna. Se voi antaa virheellisesti kuvan, että syyttäjä olisi edellyttänyt täyttä näyttöä syytteen nostamiseksi, vaikka todennäköiset syyt riittävät syytteen nostamiseen.

Ratkaisu