Hyppää sisältöön

Syyttämättä jättäminen, todennäköiset syyt, kuolemantuottamus, liikenneturvallisuuden vaarantaminen

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 21.9.2021 17.58
Uutinen

Annettu 6.9.2021, dnro 184/21/21

Apulaisvaltakunnansyyttäjä kumosi aluesyyttäjän tekemän päätöksen syyttämättä jättämisestä ja teki uuden syyteharkinnan. Sen tuloksena hän määräsi, että johtava aluesyyttäjä tai hänen määräämänsä syyttäjä asettaa rikoksesta epäillyn syytteeseen liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja kuolemantuottamuksesta.

Rikoksesta epäilty oli kiinteistölle johtavalla tiellä henkilöautolla peruuttaessaan törmännyt auton takana kulkeneeseen kaksivuotiaaseen lapseen seurauksin, että tämä oli jäänyt auton alle ja kuollut siinä yhteydessä saamiinsa vammoihin.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä katsoi, toisin kuin aluesyytäjä, todennäköisin syin selvitetyksi, että rikoksesta epäilty oli rikkonut tieliikennelaissa säädettyä varovaisuusvelvollisuutta ja siten huolimattomuudellaan aiheuttanut asianomistajan kuoleman.

Vaikka apulaisvaltakunnansyyttäjä päätyi eri ratkaisuun kuin aluesyyttäjä, tämä oli toiminut harkintavaltansa rajoissa. Asia ei antanut aihetta muihin apulaisvaltakunnansyyttäjän toimiin kuin että hän saattoi ratkaisunsa aluesyyttäjän tietoon.

Asiaa koskeva materiaali on salassa pidettävää, kunnes asia on ollut esillä käräjäoikeuden suullisessa käsittelyssä, ellei tuomioistuin toisin määrää (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § 1 momentti kohta 3).