Hyppää sisältöön

Syyttämättäjättäminen, päätöksen peruste, päätöksen sisäinen ristiriita

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 29.7.2019 12.00
Uutinen

Annettu 24.7.2019, dnro 176/21/19

Apulaisvaltakunnansyyttäjä kiinnitti kihlakunnansyyttäjän huomiota vastaisen varalle siihen, että syyttämättäjättämispäätöksen peruste vastaa sitä, mitä syyttäjä on päätöstä tehdessään tarkoittanut.

Syyttämättäjättämisperusteena on päätöksessä ollut ns. kohtuusperuste eli syyttäjä olisi pitänyt oikeudenkäyntiä ja rangaistusta kohtuuttomina. Tämän perusteen käyttäminen tarkoittaa, että syyttäjä olisi katsonut käsillä olevan todennäköisiä syitä epäillyn syyllisyyden tueksi ja siten perusteet syytteen nostamiseksi.

Päätöksen perusteluista on kuitenkin käynyt ilmi, että syyttäjän peruste syyttämättä jättämiselle on ollut se, ettei todennäköisiä syitä epäillyn syyllisyyden tueksi ole ollut.

Ratkaisu