Hyppää sisältöön

Syyttämättäjättämisen perusteleminen, riittämätön näyttö

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 4.10.2016 0.57
Uutinen

Annettu 27.9.2016, dnro 316/21/16

Kihlakunnansyyttäjää huomautettu hänen virheellisen menettelynsä johdosta.

Kihlakunnansyyttäjä oli tehnyt riittämättömään näyttöön perustuvan syyttämättäjättämispäätöksen epäiltyä törkeää rattijuopumusta, törkeää liikenneturvallisuuden vaarantamista ja kuolemantuottamusta koskevassa asiassa. Syyttämättäjättämispäätöksen tapahtumatiedot ja perustelut oli osin kopioitu esitutkintapöytäkirjan tutkintailmoituksesta, minkä johdosta tapahtumatietoja ja perusteluja ei ollut kuvattu selkeästi eikä niissä ollut keskitytty epäiltyjen rikosten tunnusmerkistöjen kannalta olennaisiin asioihin. Näin syyttämättäjättämispäätös oli sisältänyt epäolennaisia seikkoja, mikä oli ollut omiaan heikentämään sen vakuuttavuutta. Apulaisvaltakunnansyyttäjä hyväksyi päätöksen lopputuloksen.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä oli aiemmin antanut kihlakunnansyyttäjälle vakavan huomautuksen syyttämättäjättämispäätösten perustelujen puutteellisuuksien johdosta. Johtavaa kihlakunnansyyttäjää on pyydetty toimittamaan apulaisvaltakunnansyyttäjälle selvitys siitä, ovatko kihlakunnansyyttäjän tämän päätöksen jälkeen kolmen kuukauden aikana tekemät riittämättömään näyttöön perustuvat syyttämättäjättämispäätökset valtakunnansyyttäjän yleisen ohjeen VKS:2007:4 mukaisesti laadittuja.

Ratkaisu