Hyppää sisältöön

Syyttämättäjättämispäätöksen perusteleminen

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 30.1.2015 0.00
Uutinen

Annettu 26.1.2015, Dnro 428/21/14

Kihlakunnansyyttäjä oli jättänyt syytteen nostamatta epäiltyä törkeää kiristystä koskevassa asiassa riittämättömän näytön vuoksi esittämättä ratkaisun kannalta olennaisia perusteluja ja noudattamatta valtakunnansyyttäjän syyttäjille antamia ohjeita syyttämättäjättämispäätöksen perustelemisesta.

Kihlakunnansyyttäjä oli kantelun johdosta antamassaan selvityksessä esittänyt, että kun hän oli katsonut epäillyn menettelyn syytekynnyksen jääneen näyttämättä, hän ei ollut enemmälti perustellut kiristyksen tunnusmerkistötekijöitä.

Kihlakunnansyyttäjän huomiota on kiinnitetty syyttäjän velvollisuuteen perustella syyttämättäjättämispäätökset niin, että perusteluista ilmenevät ne seikat ja todisteet sekä näytön arviointi ja oikeudellinen päättely, joihin päätös perustuu. Poliisia on pyydetty suorittamaan lisätutkintaa epäillyn kiristysrikoksen kannalta olennaisten seikkojen selvittämiseksi.

Päätös on osittain salassapidettävä (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § 1 momentin 3 kohta).

Ratkaisu