Hyppää sisältöön

Syyttämättäjättämispäätöksen perusteleminen

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 24.9.2013 10.49
Uutinen

Annettu 10.4.2007, dnro 82/21/07

Kihlakunnansyyttäjän huomiota kiinnitetty syyyttäjän velvollisuuteen perustella syyttämättäjättämispäätökset avoimesti.

Kihlakunnansyyttäjä oli epäiltyä törkeää petosta koskevan asian syyttämättäjättämispäätöksissä kuvannut kolmen todistajan kertomuksia ja todennut, etteivät heidän kertomuksensa antaneet aihetta arvioida vastaajien tahallisuuteen liittyvää tietoisuutta tosin kuin vastaajat olivat itse kertoneet. Kihlakunnansyyttäjän ratkaisun mukaan muuta selvitystä rikoksesta epäiltyjen henkilöiden tietoisuudesta ei esitutkinta-aineistossa ollut.

Esitutkinta-asiakirjoista kuitenkin kävi ilmi, että mainitut todistajat olivat kertoneet vastaajien tietoisuuteen liittyvistä seikoista muutakin kuin kihlakunnansyyttäjä oli syyttämättäjättämispäätöksissä esittänyt. Kihlakunnansyyttäjä ei ollut kuvannut todistajien kertomusten keskeisiä vastaajien syyllisyyttä tukevia osia avoimesti siten, että syyttämättäjättämispäätöksestä olisi saanut käsityksen syyttömyyttä tukevien seikkojen lisäksi myös syyllisyyttä tukevista seikoista ja syyttäjän johtopäätöksestä siitä, miksi hän piti syyttömyyttä tukevia seikkoja painavampina kuin syyllisyyttä tukevia seikkoja. Ratkaisusta ei siten käynyt ilmi, minkälaisesta tahallisuusarvioinnista syyteharkinnassa oli kysymys ja mihin syyttäjän ratkaisu perustui.

Ratkaisu