Hyppää sisältöön

Syyttämättäjättämispäätöksen peruuttaminen, kantelu valtakunnansyyttäjälle

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 7.11.2018 8.01
Uutinen

Annettu 29.10.2018, dnro 102/21/18

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on todennut kannanottonaan, että mahdollisen lisätutkinnan tarve ja sen arviointi, onko syyttämättäjättämispäätös peruutettavissa, kuuluvat päätöksen tehneen syyttäjän tehtäviin ja toimivaltaan.

Kantelu valtakunnansyyttäjälle ei ole varsinainen eikä ylimääräinen muutoksenhakukeino syyttäjän antamaan päätökseen. Kantelujen avulla valtakunnansyyttäjä syyttäjälaitoksen päällikkönä valvoo pääsääntöisesti syyttäjälaitoksen henkilöstön menettelyn laillisuutta.

Kanteluohjausta ei tule laittaa syyttäjän päätöksiin eikä paikallis-syyttäjän ratkaistavaksi kuuluvia kirjoituksia tule siirtää valtakunnansyyttäjän ratkaistavaksi.

Ratkaisu