Hyppää sisältöön

Syytteet nostettu Tampereen Vasaratien asiassa

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 25.5.2020 17.21
Tiedote

Syyttäjä on nostanut syytteet kahta henkilöä vastaan niin sanotussa Tampereen Vasaratien asiassa, jota poliisi on tutkinut murhana. Toista henkilöä syytetään murhasta ja toista ensisijaisesti yllytyksestä murhaan tai vaihtoehtoisesti murhasta välillisenä tekijänä. Toinen vastaaja myöntää menettelyn, toinen kiistää kokonaisuudessaan osallisuutensa ja syyllisyytensä.

Haastehakemus on toimitettu Pirkanmaan käräjäoikeuteen 25.5.2020 (Länsi-Suomen syyttäjäalueen asianumero R 20/11441, käräjäoikeuden asianumero R 20/3331). Haastehakemus tulee julkiseksi vasta, kun asia on ollut esillä käräjäoikeudessa, ellei käräjäoikeus toisin määrää. Istuntopäivät ovat 8. ja 9.6.2020 käräjäoikeuden määräämällä tavalla.

Kolmatta, esitutkinnassa avunannosta murhaan epäiltyä henkilöä vastaan syyttäjä on jättänyt syytteen nostamatta. Syyttämättäjättämispäätöksen nro 20/4131 voi tilata Länsi-Suomen syyttäjäalueelta, lansi-suomi.syyttaja(at)oikeus.fi.

Koska samassa asiassa on nostettu myös syyte, esitutkinta-aineisto tulee julkiseksi vasta, kun asia on ollut esillä käräjäoikeuden suullisessa käsittelyssä, ellei tuomioistuin toisin määrää.

Asiassa ei ole tässä vaiheessa enempää tiedotettavaa.

Syyttäjänä asiassa toimii aluesyyttäjä Siina Simola Länsi-Suomen syyttäjäalueelta, puh. 029 562 4620