Hyppää sisältöön

Syytteitä Helsingin opetusvirastoon liittyvässä rikosasiassa

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 12.5.2020 12.06
Tiedote

Syyttäjä on nostanut syytteet asiassa, jossa Helsingin poliisilaitos on tutkinut Helsingin kaupungin opetusvirastoon kohdistunutta epäiltyä törkeää petosta ja siihen liittyviä rikoksia. Syytteet on nostettu kahdeksaa henkilöä vastaan.

Syyteet koskevat törkeää petosta ja rikoksella hankittuun omaisuuteen liittyvää törkeää rahanpesua. Lisäksi yhteen henkilöön kohdistuu syyte törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä. Teot ajoittuvat vuosille 2006–2016.

Vastaajat osin myöntävät ja osin kiistävät syyllisyytensä.

Haastehakemus on toimitettu Helsingin käräjäoikeuteen 12.5.2020 (Etelä-Suomen syyttäjäalueen asianumero R 18/9063, käräjäoikeuden asianumero R 20/4212). Haastehakemus tulee julkiseksi siinä vaiheessa, kun asia on ollut esillä käräjäoikeudessa, ellei käräjäoikeus toisin määrää. Istuntopäivät sovitaan myöhemmin.

Neljän esitutkinnassa epäiltyinä kuullun henkilön osalta syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta. Syyttämättäjättämispäätökset nro 20/2990, 20/2992, 20/2993, 20/2973 ja 20/2994 voi tilata Etelä-Suomen syyttäjäalueelta, etela-suomi.syyttaja(at)oikeus.fi.

Koska samassa asiassa on nostettu myös syyte, esitutkinta-aineisto tulee julkiseksi vasta, kun asia on ollut esillä käräjäoikeuden suullisessa käsittelyssä, ellei tuomioistuin toisin määrää.

Kokonaisuuteen liittyy lisäksi muita epäiltyjä törkeitä petoksia ja kavalluksia, joista epäillään yhteensä 16 henkilöä. Näiden osalta syyteharkinta on vielä kesken.

Asiassa ei ole tässä vaiheessa enempää tiedotettavaa.

Syyttäjänä asiassa toimii aluesyyttäjä Seita Heinström Etelä-Suomen syyttäjäalueelta, puh. 029 562 1049.