Hyppää sisältöön

Toimenpiteistä luopuminen, yksityisoikeudellinen vaatimus, selvittämiskynnys, päätöksen korjaaminen

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 24.9.2013 12.47
Uutinen

Annettu 16.1.2007, dnro 56/41/04

Apulaisvaltakunnansyyttäjä kiinnitti kihlakunnansyyttäjän huomiota selvittämiskynnykseen eli syyttäjän velvollisuuteen varmistua siitä, että esitutkinta on riittävän laajasti ja kattavasti toimitettu ennen asian ratkaisemista. Kysymys oli siitä, oliko syyttäjällä käytettävissä olleen aineiston perusteltu syy olettaa, että asia olisi asianosaisten kesken sovittu.

Samalla apulaisvaltakunnansyyttäjä saattoi ohjaavassa tarkoituksessa kihlakunnansyyttäjän tietoon käsityksensä siitä, hänen käyttämänsä menettelytapa korjata kirjallisesti jälkikäteen syyttämättäjättämispäätöksen perusteluja oli omiaan aiheuttamaan sekaannusta ja huonosti yhteensovitettavissa syyttämättäjättämispäätöksen peruuttamista koskevan oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 11 §:n 1 momentin kanssa.

Ratkaisu