Hyppää sisältöön

Törkeä petos, taloudellisen vahingon vaara, syyteoikeuden vanhentuminen

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 27.9.2013 16.17
Uutinen

Annettu 27.4.2007, dnro 71/21/06

Apulaisvaltakunnansyyttäjän sijainen määräsi syytteen nostettavaksi törkeästä petoksesta asiassa, jossa kihlakunnansyyttäjä oli jättänyt syytteen nostamatta epäillystä petoksesta syyteoikeuden vanhentumisen vuoksi. Kihlakunnansyyttäjä katsoi, että asiassa voisi olla kysymys vain petoksesta, koska lomamökin ja vuokraoikeuden ostanut henkilö ei tarkistanut kaupan kohteen rasitteita lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä ja koska kaupantekohetkellä ei ollut selvää, että ostajalle tulisi aiheutumaan taloudellista vahinkoa salatuista velkakiinnityksistä.

Apulaisvaltakunnansyyttäjän sijainen totesi, että myyjä erehdytti ostajaa olennaisella seikalla salaamalla kaupan kohdetta rasittavat 450.000 markan arvoiset laitoskiinnitykset, jotka olivat velkojapankilla vakuutena myyjän huomattavista ja erääntyneistä veloista. Erehdytetylle ostajalle syntyi kaupantekohetkellä huomattava ja erityisen tuntuva taloudellinen vahinko, koska oli olemassa välitön vaara siitä, että kyseinen 185.000 markan arvoinen omaisuus on voitu ulosmitata ostajalta myyjän erääntyneistä veloista. Tämän kaltaista vahingon vaaraa on pidettävä petoksen tunnusmerkistön tarkoittamana taloudellisena vahinkona vaikka lopullista tappiota ei syntyisikään.

Apulaisvaltakunnansyyttäjän sijainen myös totesi, ettei sillä seikalla, että ostaja maallikkona laiminlöi selvittää kaupan kohteen rasitustilanteen ollut erehdyttämisen ja erehtymisen kannalta merkitystä, koska myyjä oli tahallaan salannut kohteen kiinnitykset ja havainnut, että ostaja erehtyy olennaisesta seikasta hyväuskoisuuttaan.

Apulaisvaltakunnansyyttäjän sijainen totesi, ettei kihlakunnansyyttäjä ylittänyt asiassa harkintavaltaansa.

Ratkaisu