Hyppää sisältöön

Törkeä raiskaus, näytön arviointi, rikosoikeudellinen arviointi 

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 17.5.2023 19.19
Uutinen

Annettu 5.5.2023, dnro 050/21/21

Apulaisvaltakunnansyyttäjä kumosi aluesyyttäjän tekemät syyttämättäjättämispäätökset ja suoritti uuden syyteharkinnan epäiltyä törkeää raiskausta koskevassa asiassa. 

Aluesyyttäjä oli jättänyt syytteen nostamatta kahden henkilön yhdessä tekemäksi epäillystä törkeästä raiskauksesta riittävän näytön puuttumisen takia. Aluesyyttäjän arvion mukaan asianomistajan kertomuksen uskottavuutta heikensivät kertomuksen muuttuminen ja sen epätarkkuus sekä asianomistajan osittainen muistamattomuus. Lisäksi asianomistajan kertomusta tukeva näyttö oli jäänyt aluesyyttäjän mielestä vähäiseksi. 

Apulaisvaltakunnansyyttäjä piti todennäköisenä, että asianomistajan järkyttynyt ja sekava mielentila heti tapahtumayön jälkeisen aamun kuulustelussa oli ollut omiaan vaikuttamaan vääristävästi asianomistajan kertomuksen sisältöön. Jälkimmäinen kuulustelu oli puolestaan tehty kaksi viikkoa tapahtuneen jälkeen, jolloin asianomistajan mielentila oli ehtinyt tasaantua. Siksi asiaa tuli arvioida jälkimmäisessä kuulustelussa annetun kertomuksen pohjalta.

Asianomistajan jälkimmäisessä kuulustelussa antamaa kertomusta voitiin pitää luotettavana, kun otettiin huomioon sitä tukeva näyttö. Sitä vastoin epäiltyjen kertomuksia, jotka olivat olleet tietyiltä osin ristiriitaisia ja epäuskottavia, ei voitu sovittaa yhteen asianomistajan kertomusta tukevan ja tämän kertomuksesta riippumattoman todistelun kanssa.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä päätyi näyttöä kokonaisuudessaan arvioituaan siihen, että asiassa oli syytteen nostamiseksi edellytettävät todennäköiset syyt rikosepäilyn tueksi.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä otti asian uudelleen ratkaistavaksi (laki Syyttäjälaitoksesta 11 § 2 mom.), kumosi syyttämättäjättämispäätökset ja määräsi nostettavaksi syytteen törkeästä raiskauksesta. 

Vaikka apulaisvaltakunnansyyttäjä päätyi syyteharkinnassaan eri ratkaisuun kuin aluesyyttäjä, hän katsoi, että aluesyyttäjä oli ratkaissut asian harkintavaltansa rajoissa.