Hyppää sisältöön

Työrikos, työsuojeluviranomaisen kuuleminen, esitutkinnan rajoittamisen perusteleminen, syyttämättä jättämisen perusteleminen, syyteoikeuden vanhentuminen, oikeushenkilön rangaistusvastuu

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 25.7.2016 5.00
Uutinen

Annettu 24.2.2016, dnro 116/41/15

Työsuojeluviranomainen oli kannellut Valtakunnansyyttäjänvirastoon kymmenestä syyttäjän ratkaisusta ja syyttäjän menettelystä työrikosasioissa. Kantelukirjoituksen johdosta kihlakunnansyyttäjän tietoon on saatettu käsitys, ettei hänen olisi tullut lopettaa esitutkintaa esitutkinnan rajoittamispäätöksellä huolehtimatta siitä, että työsuojeluviranomaiselle oli varattu tilaisuus tulla kuulluksi esitutkinnassa. Kihlakunnansyyttäjän huomiota on kiinnitetty syyttäjän velvollisuuteen perustella esitutkinnan rajoittamispäätökset ja syyttämättäjättämispäätökset avoimesti.

Syyteoikeuden vanhentumisen johdosta kahden kihlakunnansyyttäjän huomiota on kiinnitetty valtakunnansyyttäjän ohjeeseen syyteharkinta-asioiden kiireellisyydestä ja etusijajärjestyksestä. Kahden kihlakunnansyyttäjän tietoon on saatettu käsitys, että syyttäjän tehtäviin syyteharkinnassa kuuluu myös päätöksen tekeminen siitä, vaatiiko syyttäjä yhteisösakon tuomitsemista epäiltyä työturvallisuusrikosta koskevassa asiassa, kun syyteoikeus epäillyn rikoksentekijän osalta on vanhentunut.

Esitutkinnassa on tutkittu myös kysymystä oikeushenkilön rangaistusvastuusta. Yhteisösakon vaadeoikeus ei ole vielä vanhentunut.

Ratkaisu