Hyppää sisältöön

Työturvallisuusrikos, oikeushenkilön rangaistusvastuu

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 24.9.2013 12.51
Uutinen

Annettu 15.1.2007, dnro 131/41/06

Työsuojelupiirin kirjoituksen johdosta todettu, että on tärkeätä soveltaa oikeushenkilön rangaistusvastuuta koskevia säännöksiä niihin työturvallisuusrikoksiin, joihin ne soveltuvat. Rangaistusvastuun ulottaminen oikeushenkilöihin on merkittävä kriminaalipoliittinen ratkaisu. Yhteisösakkoon tuomitseminen on lähtökohtaisesti pakollista eikä harkinnanvaraista niissä tapauksissa, joihin oikeushenkilön rangaistusvastuu soveltuu.

Oikeushenkilön rangaistusvastuuta koskevien säännösten soveltaminen työturvallisuusrikoksiin ja oikeuskäytännön saaminen säännösten soveltamisesta edellyttävät, että syyttäjät aktiivisesti kiinnittävät esitutkintayhteistyössä huomiota työturvallisuusrikosten tutkintaan myös tältä osin. Jotta syyttäjät voivat osallistua viranomaisyhteistyöhön poliisin ja työsuojeluviranomaisten kanssa työturvallisuusrikosten esitutkinnassa, tulee syyttäjien saada poliisilta esitutkintalain 15 §:n 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus työturvallisuusrikosten esitutkinnasta. Tästä syyttäjät voivat sopia poliisin kanssa yleisessä esitutkintayhteistyössä, jos ilmoitusten toimittamisessa on ollut puutteita. Kun asia on esitutkinnassa tutkittu myös oikeushenkilön rangaistusvastuun osalta, voidaan syyttäjiltä edellyttää, että he tekevät syyteharkinnassa kirjallisen ratkaisun oikeushenkilön rangaistusvastuun osalta. Näin kirjallisten syyteharkintaratkaisujen perusteella voidaan arvioida syyttäjien soveltamiskäytäntöä tältä osin.

Ratkaisu