Hyppää sisältöön

Työturvallisuusrikos, Oikeushenkilön rangaistusvastuu, Yhteisösakko, Syyteoikeuden vanhentuminen

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 11.9.2015 8.00
Uutinen

Annettu 7.9.2015, dnro 404/21/14

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on määrännyt kihlakunnansyyttäjän ajamaan yhteisösakkovaatimusta työturvallisuusrikosta koskevassa asiassa, jossa syyteoikeus työturvallisuusrikoksesta oli jo vanhentunut.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 3 kohdan (458/2011) perusteella päätös on salassa pidettävä, kunnes asia on ollut esillä tuomioistuimen istunnossa taikka tuomioistuin asiasta toisin päättää.

Ratkaisu