Hyppää sisältöön

Uusi rikosasioiden nopea käsittely käyttöön syyttäjälaitoksessa

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 11.1.2018 14.56 | Julkaistu suomeksi 20.5.2019 klo 11.16
Tiedote

Syyttäjälaitos organisoidaan siten, että se toimii 1.9.2018 alkaen yhtenä virastona. Osana uudistusta syyttäjälaitos ottaa käyttöön uuden erityisen rikosasioiden nopean käsittelyn. Uudessa menettelyssä tarkoituksena on, että pienillä syyttäjäresursseilla hoidetaan suuri määrä nopeasti käsiteltäviä rikosasioita keskittämällä ne tietyille syyttäjille.

Syyttäjälaitoksen organisaatiouudistuksessa kehitetään rikosasioiden käsittelyä. Nopeassa käsittelyssä osa syyttäjistä hoitaa keskitetysti sellaisia rikosasioita, joiden ratkaiseminen ei vaadi syyttäjiltä mainittavaa oikeudellista pohdintaa eikä muitakaan asian ratkaisemista viivyttäviä toimia. Tällaisia asioita ovat tyypillisesti tutkinnanjohtajien tekemät esitutkinnan rajoittamisesitykset tavanomaisissa rikosasioissa, kirjalliseen menettelyyn soveltuvat rikosasiat sekä muut yksinkertaiset ja selvät rikosasiat.

Rikosasioiden nopeassa käsittelyssä syyttäjillä on enintään kaksi viikkoa aikaa hoitaa asia. Syyttäjät työskentelevät tehtävässä päätoimisesti tietyn toimikauden ajan, yleisimmin 1–2 vuotta.

Nopeassa käsittelyssä hyödynnetään sähköisiä työmenetelmiä ja -järjestelmiä sekä tehdään tiivistä yhteistyötä erityisesti esitutkintaviranomaisten ja tuomioistuinten kanssa.

Päätavoitteina tehostaa toimintaa ja yhtenäistää ratkaisukäytäntöä

Nopean käsittelyn tavoitteena on

– vapauttaa muiden syyttäjien työaikaa vaativampiin syyttäjäntehtäviin

– lisätä ratkaisujen valtakunnallista yhdenmukaisuutta ja laatua nopeasti käsiteltävissä asioissa, mikä parantaa kansalaisten yhdenmukaista kohtelua ja oikeusturvaa

– varmistaa syyttäjien työtaakan aiempaa tasapuolisempi jakautuminen valtakunnallisesti.

Syyttäjät valitaan ja syyttäjien lukumäärä päätetään syyttäjäalueilla. Lisäksi alueilla ratkaistaan, mihin toimipaikkoihin syyttäjät sijoittuvat ja kuinka pitkä heidän toimikautensa on. Alueet vastaavat myös yhteistyöstä paikallisten viranomaisten kanssa.

Nopean käsittelyn syyttäjiä sijoitetaan uuteen organisaatioon jokaiselle Manner-Suomen syyttäjäalueelle (Pohjois-, Itä-, Länsi- ja Etelä-Suomi). Nopea käsittely toteutetaan tulevilla syyttäjäalueilla edellä mainittujen linjausten mukaisesti. Ahvenanmaalla nopea käsittely otetaan käyttöön soveltuvin osin.

Nopea käsittely täysimääräisesti käytössä jo Pohjois-Suomessa

Rikosasioiden nopea käsittely käynnistettiin vuoden 2018 alusta nykyisten Oulun ja Lapin syyttäjänvirastojen alueilla (tuleva Pohjois-Suomen syyttäjäalue). Muilla alueilla menettely on tässä vaiheessa joko osittain käytössä tai käynnistysvaiheessa. Nopea käsittely aloitetaan täysimääräisesti kaikilla tulevilla syyttäjäalueilla viimeistään 1.9.2018.

Valtakunnansyyttäjänvirasto koordinoi rikosasioiden nopeaa käsittelyä valtakunnallisesti.

Lisätietoja: valtionsyyttäjä Anssi Hiivala, Valtakunnansyyttäjänvirasto, puh. 029 56 20835,tulevan Pohjois-Suomen syyttäjäalueen osalta kihlakunnansyyttäjä, apulaispäällikkö Ilpo Lehto, Oulun syyttäjänvirasto, puh. 029 56 28218, sähköpostit: [email protected]