Hyppää sisältöön

Virkavelvollisuuden rikkominen

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 20.12.2013 0.00
Uutinen

Annettu 16.12.2013, dnro 15/46/12

Apulaisvaltakunnansyyttäjä otti omasta aloitteestaan uuteen syyteharkintaan kihlakunnansyyttäjän kaksi ei näyttöä -perusteella tekemää päätöstä syyttämättä jättämisestä. Kahden poliisimiehen epäiltiin syyllistyneen virkavelvollisuuden rikkomiseen, kun he olivat estäneet putkatilojen yhden valvontakameran käytön toistuvasti noin kahden kuukauden aikana. Alkuperäisessä esitutkinnassa valvontakameran valvonta-alueen putkatilojen tosiasiallinen käyttötarkoitus oli jäänyt selvittämättä.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä teetti asiassa lisätutkintaa, josta ilmeni kiistattomasti, että edellä mainittujen putkatilojen tosiasiallinen käyttötarkoitus oli jo ennen poliisimiesten toimia pysyvästi muuttunut. Tiloja ei käytetty poliisin säilyttämien henkilöiden säilytys- tai kuljetustiloina, vaan poliisiaseman henkilökunnan tauko- ja lepotiloina. Näin ollen poliisimiesten valvontakameraan kohdistama menettely ei täyttänyt virkavelvollisuuden rikkomisen tai minkään muunkaan rikoksen tunnusmerkistöä.

Kihlakunnansyyttäjän, joka oli päätynyt asiassa syyttämättäjättämiseen toisella perusteella, ei kuitenkaan katsottu ylittäneen harkintavaltaansa.

Ratkaisu