Hyppää sisältöön

Virkavelvollisuuden rikkominen, tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen, yksi vai useampi teko

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 27.9.2013 15.53
Uutinen

Annettu 24.1.2007, dnro R 06/30

Valtionsyyttäjä nosti apulaisoikeuskanslerin määräämät syytteet käräjätuomaria vastaan tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta, virkavelvollisuuden rikkomisesta ja virka-aseman väärinkäyttämisestä. Käräjätuomari oli rikkonut virkavelvollisuutensa yhteensä 21 eri tapauksessa laiminlyömällä antaa 14 päivän kuluessa kansliatuomiota pääkäsittelyn päättymisestä, laiminlyömällä antaa 14 päivän kuluessa jäljennöstä tuomioista jutuissa, joissa oli ilmoitettu tyytymättömyyttä, laiminlyömällä antaa jäljennöksiä tuomioista 30 päivässä kirjallisena tai laiminlyönyt toimittaa asiakirjoja hovioikeuteen viipymättä. Lisäksi käräjätuomarin epäiltiin on tahallaan rikkoneen virkavelvollisuutensa ratkaisemalla hakijan kertaalleen esittämät vaatimukset kahteen kertaan sekä saattamalla aikaisemmin julistamansa päätöksen jälkikäteen lopputulokseltaan olennaisesti erilaiseen kirjalliseen muotoon kuin millaisena oli sen julistanut.

Hovioikeus katsoi, hyläten syytteen viiden kohdan osalta, eri tuottamuksellisten virkavelvollisuuksien rikkomisten muodostavan yhden teon, sekä että käräjätuomarin menettely ei virkavelvollisuuden rikkomisen ja virka-aseman väärinkäyttämisen osalta ole ollut tahallista. Hovioikeus luki käräjätuomarin syyksi kaksi tuottamuksellista virkavelvollisuuden rikkomista. Hovioikeus jätti käräjätuomarin rangaistukseen tuomitsematta katsoen, että käräjätuomarin syyllisyyteen nähden tekoja oli pidettävä kokonaisuutena arvostelleen rikoslain 6 luvun 12 §:ssä tarkoitetulla tavalla vähäisinä huolimatta siitä, että teot ovat olleet haitallisia.

Ratkaisu