Hyppää sisältöön

Esitutkinnan rajoittaminen, kohtuusperuste, törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 4.1.2023 16.01
Uutinen

Annettu 29.11.2022, dnro 257/21/21

Apulaisvaltakunnansyyttäjä kumosi aluesyyttäjän päätöksen rajoittaa esitutkinta kohtuusperusteella ja hylkäsi tutkinnanjohtajan rajoittamisesityksen.

Aluesyyttäjä oli päättänyt tutkinnanjohtajan esityksestä, että esitutkinta lopetetaan epäiltyä törkeää lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä koskevassa asiassa. Oikeudenkäyntiä ja rangaistusta oli pidettävä kohtuuttomina tai tarkoituksettomina, kun otettiin ottaen huomioon, että epäilty oli vaikeasti sairas, eikä häntä voitaisi sen takia kuulla asian selvittämiseksi.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä katsoi, että esitutkinta oli lopetettu kohtuusperusteisen esitutkinnan rajoittamisen edellytysten arvioinnin kannalta liian varhaisessa vaiheessa ja puutteellisen esitutkinta-aineiston perusteella. Epäillyn terveydentilaa ja sen vaikutusta mahdollisuuksiin kuulla häntä kyseisen rikosepäilyn selvittämiseksi ei ollut selvitetty riittävän huolellisesti. Esitutkinnassa oli apulaisvaltakunnansyyttäjän mukaan vieläkin mahdollista saada näiltä osin lisäselvitystä. Kohtuusperusteisen esitutkinnan rajoittamisen edellytyksiä voitiin arvioida asianmukaisesti vasta tämän jälkeen.

Vaikka apulaisvaltakunnansyyttäjä päätyi eri ratkaisuun kuin aluesyyttäjä, hän katsoi aluesyyttäjän tehneen ratkaisunsa harkintavaltansa rajoissa.

ESITUTKINTA KOHTUUS OIKEUDENKÄYNNIT OIKEUDENKÄYNTI RATKAISUT RIKOSPROSESSI SEKSUAALINEN HYVÄKSIKÄYTTÖ SYYTTÄJÄT