Blogit

Aluesyyttäjä Marie Pihlström: ”Syyttäjä ajaa meidän kaikkien etua ja tulee väliin, kun merkittäviä yhteiskuntanormeja on rikottu”

Kaisa Härkisaari Julkaisupäivä 20.9.2023 13.47 Blogit

Marie Pihlström tuli syyttäjäksi vuonna 2015 Helsingin hovioikeudesta. 

– Tuomioistuinpuolella työskennellessäni mietin usein, että miksi syyttäjä ei kysy tätä tai tuota tai miksei hän esitä lisäselvitystä tuosta asiasta.

Syyttäjällä on rikosasiaa käsittelevistä viranomaisista laajin rooli. Syyttäjä voi pyytää esitutkintaa tekeviltä viranomaisilta tutkintatoimia ja osallistua esitutkintaan. Syyttäjän tehtävänä on viime kädessä varmistaa, että esitutkinta on hoidettu asianmukaisesti.

Oikeudenkäynti eli pääkäsittely on syyttäjävetoinen. Pihlström huomasi hovioikeuden esittelijänä kaipaavansa juuri tätä vaikutusvaltaa. 

Hain syyttäjäksi, koska halusin olla vaikuttamassa vastaanotettavaan näyttöön ja siihen, miten juttu ohjautuu tuomioistuimelle.

Tuomioistuintyöskentelystä syyttäjän työ eroaa Pihlströmin mukaan ennen kaikkea työn monitahoisuuden vuoksi.

– Tuntuu, että minulla on enemmän palloja ilmassa yhtä aikaa. Vaikka minulla ei lukumääräisesti ole hirvittävää määrää juttuja, niin niissä mitä on, tapahtuu koko ajan jotain. Esitutkintaviranomaisia ja muita sidosryhmiä on useita ja pidän kaikkiin tiiviisti yhteyttä, hän kertoo. 

Eniten työssä on auttanut yliopistossa opittu kriittinen ajattelu

Pihlström on erikoistunut talousrikoksiin ja noin puolet hänen käsittelemistään jutuista liittyy talouselämään. Lisäksi hän hoitaa ympäristö-, työ- ja virkarikoksia. 

– Olen myös merioikeustiimissä eli toimin syyttäjänä merioikeuteen menevissä jutuissa. Tämä on uusin erikoistumisalani, ja se on mukavalla tavalla erilainen. Meret ja merillä työskentely ovat ihan oma maailmansa, ja niin on niihin liittyvä sääntelykin.

Pihlströmin mielestä syyttäjän työ edellyttää kykyä kriittiseen ajatteluun. 

– Tällä en tarkoita pelkästään todistajien kertomusten arviointia kriittisesti, vaan ennen kaikkea kriittisyyttä esitettyjä lähtötilanteita ja väitteitä kohtaan, tulivatpa ne miltä taholta tahansa. Kriittisyyden pitää olla tasapuolista ja sitä tarvitaan myös omaa työtä kohtaan. 

Syyttäjän työ on Pihlströmistä tärkeää siksi, että syyttäjä osallistuu yhteiskunnan suojelemiseen.

– Ajattelen, että yhteiskuntamme, eli ympäristö ja siinä elävät ihmiset, ovat suojelemisen arvoisia. Minusta on tärkeää, että on jokin valtiota ja meitä kaikkia edustava taho, joka tulee väliin, kun merkittäviä yhteiskuntanormeja on rikottu.  

Pihlström on valmistunut oikeustieteen maisteriksi Helsingin yliopistosta vuonna 2011.

Kaksikielisyys tuo tehtävään myös kansainvälisyyttä

Muista oikeushallinnon töistä syyttäjän rooli eroaa Pihlströmin mielestä siten, että syyttäjänä saa olla koko ajan siellä, missä tapahtuu. Laaja esitutkintayhteistyö antaa mahdollisuudet vaikuttaa rikosasiaan poliisin ensimmäisistä tutkintatoimista korkeimpaan oikeuteen asti. 

Pihlströmin tehtävään kuuluu myös matkustamista ja kansainvälisyyttä. Hän on kaksikielinen ja työskentelee sekä suomeksi että ruotsiksi. 

– Erikoistumisalojeni ja kielitaitoni vuoksi syytän aika paljon eri tuomioistuinten toimipaikoissa pääkaupunkiseudulla. Erikoistumisalani ovat kansainvälisiä, joten teen keskimäärin pari ulkomaan työmatkaa vuodessa. Palasin juuri Ruotsin syyttäjälaitoksen ihmiskauppaseminaarista Göteborgista, missä olin puhumassa Suomen mallista työperäisen ihmiskaupan tutkinnassa ja syyttämisessä. Lisäksi kouluttaudun ahkerasti. 

Työyhteisö tukee arjessa ja siellä on syntynyt myös tärkeitä ystävyyssuhteita

Työ on antanut Pihlströmille ennen kaikkea samanhenkiset sosiaaliset piirit ja tuonut hänen elämään samalla tavalla ajattelevia ihmisiä.

– Olen saanut työkavereista myös hyvin läheisiä sydänystäviä, joiden kanssa jaan vapaa-aikani.  

Syyttäjä tekee päätökset itsenäisesti, mutta työkavereilta saa tarvittaessa eri näkökulmia asiaan. He auttavat myös jaksamaan ajoittain kuormittavaa työtä. 

Keskustelu kahvikupin ääressä voi ratkaista monta asiaa. Työnantajan puolelta jaksamisessani on ratkaisevaa hyvä johtaminen ja loistava lähiesimies, jolla on erinomaiset työyhteisötaidot.

Syyttäjän työstä kiinnostuneita Pihlström kannustaa tekemään töitä oman päämäärän eteen. 

– Syyttäjänä voi erikoistua moneen oikeudenalaan rikosoikeuden ohella, joten kannattaa kuunnella itseään ja esittää toiveita myös työnantajalle.

Kaisa Härkisaari Töissä Syyttäjälaitoksessa