Vårdnadshavare för minderårig

Den nedre åldersgränsen för straffrättsligt ansvar är 15 år, sålunda kan en person under 15 år i brottmål inte vara misstänkt eller svarande.

Minderårig målsägande

Det finns inte någon nedre åldersgräns för en målsägande i ett brott. En minderårig målsägande kan i vissa fall också själv föra sin talan i brottmål, men i de flesta fall har vårdnadshavaren minst en parallell rätt att föra talan.

Vårdnadshavaren har rätt att uttala sina åsikter, vilka kan vara till nytta då man överväger vilken påföljd som är lämpligast för den unga personen eller då den unga personen som målsägande ansöker om ersättning för de skador ett brott förorsakat.

En ung person på 15–17 som brottsmisstänkt eller svarande

När en ung person på 15–17 år är brottsmisstänkt eller svarande, kallas också vårdnadshavaren till förhöret och rättegången.

Intressebevakare

Ett barn som är offer för ett brott behöver till förundersökningen och rättegången ett eget oavhängigt ombud, om barnets och föräldrarnas intressen är motstridiga. I synnerhet behövs detta, om den brottsmisstänkte kommer från den egna familjekretsen. I sådana fall ska det minderåriga offrets talan föras exempelvis av en intressebevakare som förordnats för uppdraget.

Webbplatsöversikt