Värderingar

Åklagarväsendets värderingar är rättvisa, kompetens och arbetshälsa.

1. Rättvisa

 • Vår verksamhet är oberoende och öppen.
 • Våra lösningar är enhetliga och vi motiverar dem på ett begripligt sätt.
 • Vi förhåller oss sakligt och jämlikt till våra klienter och intressentgrupper.
 • Vi bemöter varandra på ett jämlikt och jämställt sätt.

2. Kompetens

 • Vår verksamhet är ansvarsfull, högklassig och resultatgivande.
 • Vi kan vårt arbete och är engagerade för det.
 • Vi upprätthåller och utvecklar vårt kunnande.
 • Vi utvärderar och utvecklar vårt arbete och våra arbetsmetoder.

3. Arbetshälsa

 • Vi uppför oss med respekt, tolerans och servicevilja gentemot andra.
 • Vi förstår vilken betydelse god arbetshälsa har för resultatet.
 • Vi skapar ett bra arbetsklimat tillsammans.
 • Vi skapar arbetsglädje och engagemang för arbetet i vår verksamhet.

 

 

Webbplatsöversikt