Parter i ett brottmål

En person som blivit offer för ett brott är målsägande i ett brottmål. En person som misstänks för att ha begått ett brott kallas i förundersökningen för den misstänkte och i rättegången för den åtalade eller svarande. Även åklagaren är i rättegången en av parterna. Åklagaren hör inte till domstolens personal.

Som vittne under en förundersökning och under en rättegång kan höras person, som har personliga observationer eller personlig information i det ärende som är föremål för rättegång. Ett vittne är inte part i ett brottmål, och vittnet får inte närvara under rättegången, förutom då vittnet ger sitt vittnesutlåtande.

 

Webbplatsöversikt