Erikoismerkkejä sisältävät tekstit löytyvät käyttämällä lainausmerkkejä esimerkiksi  "VKS:2020:1" tai  "2/31/19".