Åklagarmyndigheten i siffror

Åklagarmyndighetens anslag 2023

Personalantalet 2022

Sammanlagt 617

– Åklagare 441
– Experter, kansli- och annan personal 176

Inkomna ärenden 2022

Antal inkomna ärenden 85 053

– Sedvanliga brottmål 67 660 (80 %)
– Ospecificerade brottmål 11 378 (13 %)
– Krävande brottmål 6 015 (7 %)

Avgjorda ärenden 2022

Avgjorda ärenden 84 185

– Sedvanliga brottmål 64 969 (80 %)
– Ospecificerade brottmål 10 865 (13 %)
– Krävande brottmål 5 589 (7 %)

Handläggnings avgöranden 2 762
Summariskt bötesförfarande 34 426

I åtalsprövning avgjorda ärenden 2022

Sammanlagt 86 857

– Åtal 51 359 (63,08 %)
– Strafforder 9 (0,01 %)
– Beslut om åtalseftergift beroende på prövning 5 152 (6,33 %)
– Ett processuellt beslut om att inte väcka åtal 5 525 (6,77 %)
– FöUL 3.10.1 (påföljdsartad begränsning av förundersökningen) 11 952 (14,68 %)
– FöUL 3.10.2 (processuell begränsning av förundersökningen) 3 996 (4,91 %)
– FöUL 3.10.2 (kostnadsbaserad begränsning av förundersökningen) 877 (1,08 %)
– Åklagarens beslut 2 547 (3,13 %)
– Åklagarens anmälan 16 (0,02 %)

Genomsnittlig åtalsprövningstid 2022

Sammanlagt 2,6 mån.

– Sedvanliga brottmål 0,7 mån.
– Ospecificerade brottmål 1,8 mån.
– Krävande brottmål 3,4 mån.

Framställningar om skriftligt förfarande 19 443 (37,79 % = Andelen av åklagarens framställningar om skrifttigt förfarande då det gäller alla stämningsansökningar).

Förkastade i tingsrätten 5 476 (8,54 %).

Åklagarens överklagande i hovrätten 1 185 (1,35 % = Ärende i vilket åklagaren har överklagat minst en gång/antal tingsrättsbeslut)

Ändringssökningar hos Högsta domstolen år 2022, sammanlagt 33, egentliga ändringssökningar 31 och 2 extraordinära ändringssökningar

Oavgjorda ärenden 31.12.2022

I åtalsprövning oavgjorda ärenden 18 869

– Oavgjorda, åtalsprövning över 1 år 1 586
– Oavgjorda, åtalsprövning 6–12 mån. 4 192

Webbplatsöversikt