Åklagarmyndigheten i siffror

Åklagarmyndighetens anslag 2020

Åklagarmyndighetens årsverken 2019

Sammanlagt 540

– Åklagare 388
– Experter, kansli- och annan personal 152

Inkomna ärenden 2019

Antal inkomna ärenden 86 116

– Sedvanliga brottmål 68 327 (80 %)
– Ospecificerade brottmål 12 171 (14 %)
– Krävande brottmål 5 618 (7 %)

Avgjorda ärenden 2019

Avgjorda ärenden 81 538

– Sedvanliga brottmål 65 329 (80 %)
– Ospecificerade brottmål 11 320 (14 %)
– Krävande brottmål 4 889 (6 %)

Handläggnings avgöranden 2 536
Summariskt bötesförfarande 36 372

I åtalsprövning avgjorda ärenden 2019

Sammanlagt 81 538

– Åtal 54 191 (66,5 %)
– Strafforder 39 (0,05 %)
– Beslut om åtalseftergift beroende på prövning 3 775 (4,6 %)
– Ett processuellt beslut om att inte väcka åtal 4 494 (5,5 %)
– FöUL 3.10.1 (påföljdsartad begränsning av förundersökningen) 10 864 (13,3 %)
– FöUL 3.10.2 (processuell begränsning av förundersökningen) 4 604 (5,7 %)
– FöUL 3.10.2 (kostnadsbaserad begränsning av förundersökningen) 1 575 (1,9 %)
– Åklagarens beslut 1 960 (2,4 %)
– Åklagarens anmälan 36 (0,04 %)

Genomsnittlig åtalsprövningstid 2019

Sammanlagt 1,7 mån.

– Sedvanliga brottmål 1,3 mån.
– Ospecificerade brottmål 2,6 mån.
– Krävande brottmål 4,1 mån.

Framställningar om skriftligt förfarande

23 821 (43,9 % = Andelen av åklagarens framställningar om skrifttigt förfarande då det gäller alla stämningsansökningar)

Förkastade i tingsrätten 5 892 (12,4 %)

Åklagarens överklagande i hovrätten 1 243 (2,6 % = Ärende i vilket åklagaren har överklagat minst en gång/antal tingsrättsbeslut)

Oavgjorda ärenden 31.12.2019

I åtalsprövning oavgjorda ärenden 11 929

– Oavgjorda, åtalsprövning över 1 år 469
– Oavgjorda, åtalsprövning 6–12 mån. 2 343

Webbplatsöversikt