Åklagarmyndigheten i siffror

Åklagarmyndighetens anslag 2021

 

Åklagarmyndighetens årsverken 2020

Sammanlagt 529

– Åklagare 390
– Experter, kansli- och annan personal 139

Inkomna ärenden 2020

Antal inkomna ärenden 91 246

– Sedvanliga brottmål 72 772 (80 %)
– Ospecificerade brottmål 12 477 (14 %)
– Krävande brottmål 5 997 (6 %)

Avgjorda ärenden 2020

Avgjorda ärenden 84 951

– Sedvanliga brottmål 68 249 (80 %)
– Ospecificerade brottmål 11 290 (14 %)
– Krävande brottmål 5 412 (6 %)

Handläggnings avgöranden 2 579
Summariskt bötesförfarande 39 107

I åtalsprövning avgjorda ärenden 2020

Sammanlagt 84 951

– Åtal 56 717 (66,8 %)
– Strafforder 12 (0,01 %)
– Beslut om åtalseftergift beroende på prövning 4 946 (5,8 %)
– Ett processuellt beslut om att inte väcka åtal 4 780 (5,6 %)
– FöUL 3.10.1 (påföljdsartad begränsning av förundersökningen) 10 734 (12,6 %)
– FöUL 3.10.2 (processuell begränsning av förundersökningen) 4 147 (4,8 %)
– FöUL 3.10.2 (kostnadsbaserad begränsning av förundersökningen) 1 130 (1,3 %)
– Åklagarens beslut 2 451 (2,9 %)
– Åklagarens anmälan 34 (0,04 %)

Genomsnittlig åtalsprövningstid 2020

Sammanlagt 1,9 mån.

– Sedvanliga brottmål 1,5 mån.
– Ospecificerade brottmål 3 mån.
– Krävande brottmål 4,3 mån.

Framställningar om skriftligt förfarande

24 672 (43,4 % = Andelen av åklagarens framställningar om skrifttigt förfarande då det gäller alla stämningsansökningar)

Förkastade i tingsrätten 5 236 (11,6 %)

Åklagarens överklagande i hovrätten 1 037 (2,3 % = Ärende i vilket åklagaren har överklagat minst en gång/antal tingsrättsbeslut)

Oavgjorda ärenden 31.12.2020

I åtalsprövning oavgjorda ärenden 17 707

– Oavgjorda, åtalsprövning över 1 år 625
– Oavgjorda, åtalsprövning 6–12 mån. 3 568

Webbplatsöversikt