Åklagarmyndigheten i siffror

Åklagarmyndighetens anslag 2024

 

Personalantalet 2023

Sammanlagt 642

– Åklagare 457
– Experter, kansli- och annan personal 185

Inkomna ärenden 2023

Antal inkomna ärenden 87 931

– Sedvanliga brottmål 70 550 (80%)
– Ospecificerade brottmål 11 765 (13%)
– Krävande brottmål 5 616 (7%)

Avgjorda ärenden 2023

Avgjorda ärenden 89 531

– Sedvanliga brottmål 70 434 (79%)
– Ospecificerade brottmål 11 128 (12%)
– Krävande brottmål 5 332 (6%)

Handläggnings avgöranden 2 610
Summariskt bötesförfarande 34 699

I åtalsprövning avgjorda ärenden 2022

Sammanlagt 86 894

– Åtal 54 374
– Strafforder 4
– Beslut om åtalseftergift beroende på prövning 5 903
– Ett processuellt beslut om att inte väcka åtal 5 773
– FöUL 3.10.1 (påföljdsartad begränsning av förundersökningen) 12 934
– FöUL 3.10.2 (processuell begränsning av förundersökningen) 4 288
– FöUL 3.10.2 (kostnadsbaserad begränsning av förundersökningen) 1 024
– Åklagarens beslut 2 581
– Åklagarens anmälan 13

Genomsnittlig åtalsprövningstid 2022

Sammanlagt 2,51  mån.

– Sedvanliga brottmål 1,90 mån.
– Ospecificerade brottmål 4,12 mån.
– Krävande brottmål 6,14 mån.

Framställningar om skriftligt förfarande  18 805 = Andelen av åklagarens framställningar om skrifttigt förfarande då det gäller alla stämningsansökningar).

Förkastade i tingsrätten 8 197

Åklagarens överklagande i hovrätten 1 576 = Ärende i vilket åklagaren har överklagat minst en gång/antal tingsrättsbeslut)

Ändringssökningar hos Högsta domstolen år 2022, sammanlagt 33, egentliga ändringssökningar 31 och 2 extraordinära ändringssökningar

Oavgjorda ärenden 31.12.2023

I åtalsprövning oavgjorda ärenden 17 293

– Oavgjorda, åtalsprövning över 1 år 1 575
– Oavgjorda, åtalsprövning 6–12 mån. 4 438

Webbplatsöversikt