Åklagarmyndigheten i siffror

Åklagarmyndighetens anslag 2019

År 2018 åklagarväsendets anslag 45,76 milj. €

Åklagarmyndighetens årsverken 2018

Sammanlagt 551

– Åklagare 392
– Experter, kansli- och annan personal 159

Inkomna ärenden 2018

Antal inkomna ärenden 91 059

– Sedvanliga brottmål 55 441 (61 %)
– Ospecificerade brottmål 30 978 (34 %)
– Krävande brottmål 4 640 (5 %)

Avgjorda ärenden 2018

Avgjorda ärenden 89 213

– Sedvanliga brottmål 54 790 (61 %)
– Ospecificerade brottmål 30 132 (34 %)
– Krävande brottmål 4 291 (5 %)

Handläggnings avgöranden 2 750
Summariskt bötesförfarande 35 715

I åtalsprövning avgjorda ärenden 2018

Sammanlagt 89 213

– Åtal 58 436 (65,50 %)
– Strafforder 23 (0,03 %)
– Beslut om åtalseftergift beroende på prövning 4 468 (5,01 %)
– Ett processuellt beslut om att inte väcka åtal 5 208 (5,84 %)
– FöUL 3.10.1 (påföljdsartad begränsning av förundersökningen) 12 058 (13,52 %)
– FöUL 3.10.2 (processuell begränsning av förundersökningen) 4 859 (5,45 %)
– FöUL 3.10.2 (kostnadsbaserad begränsning av förundersökningen) 2 706 (3,03 %)
– Åklagarens beslut 1 378 (1,54 %)
– Åklagarens anmälan 49 (0,05 %)

Genomsnittlig åtalsprövningstid 2018

Sammanlagt 1,7 mån.

– Sedvanliga brottmål 1,3 mån.
– Ospecificerade brottmål 2,1 mån.
– Krävande brottmål 3,7 mån.

Framställningar om skriftligt förfarande

25 409 (43,4 % = Andelen av åklagarens framställningar om skrifttigt förfarande då det gäller alla stämningsansökningar)

Förkastade i tingsrätten 7 431 (12,7 %)

Åklagarens överklagande i hovrätten 1 490 (2,5 % = Ärende i vilket åklagaren har överklagat minst en gång/antal tingsrättsbeslut)

Oavgjorda ärenden 31.12.2018

I åtalsprövning oavgjorda ärenden 11 922

– Oavgjorda, åtalsprövning över 1 år 327
– Oavgjorda, åtalsprövning 6–12 mån. 2 232