Åklagarmyndigheten i siffror

Åklagarmyndighetens anslag 2022

 

Personalantalet 2021

Sammanlagt 593

– Åklagare 424
– Experter, kansli- och annan personal 169

Inkomna ärenden 2021

Antal inkomna ärenden 89 256

– Sedvanliga brottmål 71 060 (80 %)
– Ospecificerade brottmål 11 972 (14 %)
– Krävande brottmål 6 224 (6 %)

Avgjorda ärenden 2021

Avgjorda ärenden 86 857

– Sedvanliga brottmål 70 120 (81 %)
– Ospecificerade brottmål 11 255 (13 %)
– Krävande brottmål 5 482 (6 %)

Handläggnings avgöranden 2 144
Summariskt bötesförfarande 34 306

I åtalsprövning avgjorda ärenden 2021

Sammanlagt 86 857

– Åtal 56 385 (64,92 %)
– Strafforder 10 (0,01 %)
– Beslut om åtalseftergift beroende på prövning 5 822 (6,70 %)
– Ett processuellt beslut om att inte väcka åtal 5308 (6,11 %)
– FöUL 3.10.1 (påföljdsartad begränsning av förundersökningen) 11 658 (13,42 %)
– FöUL 3.10.2 (processuell begränsning av förundersökningen) 4 318 (4,97 %)
– FöUL 3.10.2 (kostnadsbaserad begränsning av förundersökningen) 817 (0,94 %)
– Åklagarens beslut 2 522 (2,90 %)
– Åklagarens anmälan 17 (0,02 %)

Genomsnittlig åtalsprövningstid 2021

Sammanlagt 2,2 mån.

– Sedvanliga brottmål 1,7 mån.
– Ospecificerade brottmål 3,8 mån.
– Krävande brottmål 5,1 mån.

Framställningar om skriftligt förfarande 23 678 (41,9 % = Andelen av åklagarens framställningar om skrifttigt förfarande då det gäller alla stämningsansökningar)

Förkastade i tingsrätten 5 344 (12 %)

Åklagarens överklagande i hovrätten 841 (1,9 % = Ärende i vilket åklagaren har överklagat minst en gång/antal tingsrättsbeslut)

Oavgjorda ärenden 31.12.2021

I åtalsprövning oavgjorda ärenden 17 978

– Oavgjorda, åtalsprövning över 1 år 1 186
– Oavgjorda, åtalsprövning 6–12 mån. 4 707

Webbplatsöversikt