Målen för åren 2023–2026

Justitieministeriet och riksåklagarens byrå har avtalat om resultatmålen för åren 2023–2026 och om de resurser som de kräver. Resultatmålen meddelas i resultatavtalet.

Åklagarmyndighetens resultatmål för åren 2023–2026 är


Samhällelig påverkan

– Straffansvaret förverkligas rättvist, effektivt och kvalitativt

– Åklagarens roll är känd och uppskattad
 

En verksamhet med resultat

– Straffansvaret förverkligas rättvist i såväl omfattande som frekventa brott

– Avgörandepraxis och arbetsprocesserna är enhetliga

– Lägesbilden förstärks

– Organisationsreformen etableras
 

Personalen

– Ledarskapet är inkluderande och motiverande

– Personalplaneringen är strategisk och framtidsinriktad
 

Ekonomin

– ICT förbättrar effektiviteten

– Tillräckliga ekonomiska och personalresurser säkerställs

– De ekonomiska marginalerna möjliggör utveckling

 

Webbplatsöversikt