Målen för åren 2024–2027

Justitieministeriet och riksåklagarens byrå har avtalat om resultatmålen för åren 2024–2027 och om de resurser som de kräver. Resultatmålen meddelas i resultatavtalet.

Åklagarmyndighetens resultatmål för åren 2024–2027 är

Resultatmål för Åklagarmyndighetens funktionella effektivitet samt produktion och kvalitetsledning

 1. Straffansvaret förverkligas rättvist, effektivt och högklassigt med både krävande och vardagliga brott.
 2. Antalet öppna ärenden och ärenden som har varit öppna en lång tid i synnerhet blir rimligt.
 3. Åtalsprocessen blir smidigare, arrangemangen är enhetliga på riksnivå och de stödjer ökningen av mängden, takten och effektiviteten av Åklagarmyndighetens avgöranden och främjar likvärdig behandling av medborgare nationellt.
 4. Förundersökningsarbetet är effektivt och förkortar behandlingstiden för brottmål hos åklagaren.
 5. Samarbetet mellan Åklagarmyndigheten och domstolarna främjar smidig och snabb behandling av brottmål.
 6. Produktivitetspotentialen genom digitalisering säkerställs.
 7. RikosAIPA-systemet för åklagarna har tagits i bruk och personalen har fått utbildning i ändringarna i arbetssättet.
 8. Åklagarmyndighetens verksamhet är känd och den uppskattas.

Resultatmål för förvaltningen av Åklagarmyndighetens resurser

 1. Åklagarmyndighetens alla resurser används ändamålsenligt på riksomfattande nivå i varje funktionell situation på ett sätt som utnyttjar kompetensen effektivt.
 2. Åklagarmyndighetens lokaler är ändamålsenliga och möjliggör hantering av material i hög informationssäkerhetsklass.
 3.  Åklagarmyndighetens beredskapsorganisation vid störningar och kriser stödjer kärnverksamheten.
 4. Stödfunktionerna har organiserats på ett sätt som ger det bästa stödet åt åtalsprocessen.
 5. Åklagarmyndighetens utbildningssystem svarar mot ännu krävande brottmål.
 6. Den finansiella grunden och personalstrukturen möjliggör stabilt, systematiskt och proaktivt genomförande av kärnverksamheten.
 7. Personalens ork i arbetet förbättras.
 8. Åklagarmyndigheten främjar genomförandet av jämlikhet och likvärdighet.
 9. Barnets ställning förbättras.
 10. Åklagarmyndighetens koldioxidavtryck minskas.

Uppnåendet av resultatmålen rapporteras till justitieministeriet i en halvårsrapport och i verksamhetsberättelsen (på finska).
 

 

Webbplatsöversikt