Mål, strategi och vision

Åklagarmyndighetens grundläggande uppgift är att sköta om att straffansvaret genomförs effektivt och högklassigt som en del av kedjan för behandlingen av brottmål under beaktande av parternas rättsskydd.

Mätbara faktorer som är centrala för parterna och som påverkar jämlikheten och den övriga kvaliteten är hastigheten av handläggningen av ärenden och skillnader i avgörandeprofilerna.

Den strategiska ledningen av Åklagarmyndigheten har tre mål:

  • vi fungerar effektivt
  • man litar på oss
  • vi har en positiv och synlig arbetsgivarimage


Webbplatsöversikt