Enheter och avdelningar i riksåklagarens byrå

Riksåklagarens byrå leds av riksåklagare. Biträdande riksåklagaren är ställföreträdare för riksåklagaren. Byrån har två avdelningar avdelningen för verksamhetsstöd och avdelningen för åklagarverksamhet.

Avdelning för verksamhetsstöd

Avdelning för verksamhetsstöd har fyra enheter:

  • personalenheten
  • ekonomi- och upphandlingsenheten
  • dataenheten
  • stöd för ledningen

Avdelning för verksamhetsstöd leds av förvaltningschef. Varje enhet har en enhetsledare. Åklagarmyndihetens kommunikationsteamet jobbar i avdelning stöd för ledningen. 

Avdelningen för åklagarverksamhet

Åklagarverksamhetens byrå har tre enheter:

  • lagskipningsenheten
  • styrningsenheten
  • polisbrottsenheten

Åklagarverksamhetens byrå leds av statsåklagare. Varje enhet har också en enhetsledare. 
Enheters exakta funktioner hittar du på Åklagarmyndighetens arbetsordning.

 

Webbplatsöversikt