Hyppää sisältöön

Äärioikeistoon linkittyvän rikoskokonaisuuden syyteharkinta on valmistunut

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 2.4.2024 15.59
Tiedote

Syyteharkinta äärioikeistoon linkittyvässä rikoskokonaisuudessa on valmistunut. Syyttäjä on nostanut syytteet yhteensä kolmea henkilöä vastaan, joista kahta vastaan Helsingin käräjäoikeudessa ja yhtä vastaan Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa.

Rikoskokonaisuudessa oli epäiltyinä äärioikeistolaiseen ideologiaan myötämielisesti suhtautuneen ryhmän jäseniä. Ryhmä koostui poliisissa ja muissa turvallisuusalan tehtävissä työskentelevistä henkilöistä.

Päärikoksessa on kyse virkasalaisuuden rikkomisesta. Tekoaikaan Helsingin poliisilaitoksessa ylikonstaapelin virassa toimineen poliisin epäillään 34 eri kerralla paljastaneen etupäässä muille ryhmän jäsenille poliisin tietojärjestelmistä taltioimaansa tai muutoin tietoonsa saamaansa salassa pidettävää tietoa, johon heillä ei ollut oikeutta.

Muita esitutkinnan ja syyteharkinnan kohteena olleita rikosnimikkeitä olivat virkavelvollisuuden rikkominen, yllytys virkasalaisuuden rikkomiseen, ampuma-aserikos ja ampuma-aserikkomus.

Syyteharkinnan kohteena oli kahdeksan henkilöä. Syytteitä on nostettu yhteensä kolmea henkilöä vastaan. Päätöksiä syyttämättä jättämisestä on tehty yhteensä kuusi kappaletta.

Syyttämättäjättämispäätökset 21/4477, 23/4751, 24/3026, 24/3384, 24/3385 ja 24/3386 voi tilata Etelä-Suomen syyttäjäalueelta, [email protected].

Helsingin käräjäoikeudessa nostettua syytettä koskeva diaarinumero on R 24/2864. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa nostettua syytettä koskeva diaarinumero on R 24/1270. Jo aiemmin Helsingin käräjäoikeudessa käsitellyn asian diaarinumero on R 22/8314. Ampuma-aserikkomusta koskeva syyte hylättiin (tuomio 2.5.2023, nro 117762).

Koska samassa asiassa on nostettu myös syytteitä, esitutkinta-aineisto tulee julkiseksi vasta, kun asia on ollut esillä käräjäoikeuden suullisessa käsittelyssä, ellei tuomioistuin toisin määrää.

Asiassa ei ole tässä vaiheessa enempää tiedotettavaa.

Syyttäjänä asiassa toimii erikoissyyttäjä Yrjö Reenilä Etelä-Suomen syyttäjäalueelta, puh. 029 56 22113, [email protected].