Hoppa till innehåll

Åtalsprövningen är klar i brottshärvan med kopplingar till extremhögern

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 2.4.2024 15.59 | Publicerad på svenska 4.4.2024 kl. 10.44
Pressmeddelande

Åtalsprövningen i brottshärvan med kopplingar till extremhögern är klar. Åklagaren har väckt åtal mot sammanlagt tre personer, två av dem i Helsingfors tingsrätt och en i Västra Nylands tingsrätt.

De misstänkta i brottshärvan var medlemmar i en grupp som hade en positiv inställning till högerextrem ideologi. Gruppen bestod av personer som arbetade med uppgifter inom polisen och andra uppgifter i säkerhetsbranschen. 

Huvudbrottet handlar om brott mot tjänstehemlighet. En överkonstapel som var anställd vid polisinrättningen i Helsingfors vid gärningstillfället misstänks för att vid 34 olika tillfällen avslöjat främst för gruppmedlemmarna uppgifter ur polisens informationssystem eller sekretessbelagda uppgifter som han på annat sätt fått tillgång till som medlemmarna inte hade rätt till.

Andra brottsrubriceringar som var föremål för förundersökningen och åtalsprövningen var brott mot tjänsteplikt, medhjälp till brott mot tjänstehemlighet, skjutvapenbrott och skjutvapenförseelse.

Åtalsprövningen omfattade åtta personer. Åtal har väckts mot sammanlagt tre personer. Åklagaren har fattat sammanlagt sex beslut om åtalseftergift.

Besluten om åtalseftergift 21/4477, 23/4751, 24/3026, 24/3384, 24/3385 och 24/3386 kan beställas från Södra Finlands åklagardistrikt, [email protected].

Diarienumret för åtalet i Helsingfors tingsrätt är R 24/2864. Diarienumret för åtalet i Västra Nylands tingsrätt är R 24/1270. Diarienumret för målet som redan tidigare behandlats i Helsingfors tingsrätt är R 22/8314. Åtalet för skjutvapenförseelse förkastades (dom 2.5.2023, nr 117762). 

Eftersom också åtal väckts i samma ärende, blir förundersökningsmaterialet offentligt först när ärendet tagits upp i muntlig förhandling i tingsrätten, om inte domstolen bestämmer annat.

Ytterligare information om ärendet ges inte i det här skedet.

Åklagare i målet är specialiståklagare Yrjö Reenilä, Södra Finlands åklagardistrikt, tfn 029 56 22113, [email protected].