Hyppää sisältöön

Aarnion jutun seurantalaiteyhtiöön liittyvän osuuden syyteharkinta on valmistunut

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 12.11.2014 10.30
Tiedote

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske on päättänyt nostaa syytteet rikosylikomisario Jari Aarniota vastaan törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä, törkeästä petoksesta, törkeästä lahjuksen ottamisesta ja rekisterimerkintärikoksesta. Syytteet liittyvät seurantalaiteyhtiö Trevoc Oy:öön.

Lisäksi kahdeksan muuta henkilöä saavat asiassa syytteitä eriasteisesta osallisuudesta tai avunannosta edellä mainittuihin törkeisiin rikoksiin, osallisuudesta tai avunannosta törkeään lahjuksen antamiseen tai lievemmistä rekisterimerkintärikoksista ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Heistä neljä on ollut vangittuna tutkinnan aikana. Yksi heistä on suojelupoliisin alipäällystöön kuuluva poliisimies.

Yhden henkilön osalta on tehty päätös syyttämättä jättämisestä epäiltyyn törkeään petokseen liittyen, koska hänen ei ole katsottu tienneen omien toimiensa edistäneen kyseistä rikosta.

Muulta kuin Trevoc Oy:n osalta Aarnioon liittyvän juttukokonaisuuden syyteharkinta on kesken. Syytteen noston määräaika on 31.12.2014.

Virka-aseman väärinkäyttämistä koskevissa rikosepäilyissä on ollut kyse siitä, että Aarnion epäillään osallistuneen esteellisenä hankintojen valmisteluun Helsingin poliisilaitoksessa ja pyrkineen vaikuttamaan siihen, että poliisilaitos hankkisi tuotteita Trevoc Oy:ltä. Tämän epäillään tapahtuneen samaan aikaan, kun Aarnio on osallistunut yhtiön toimintaan ja ollut monimutkaisten omaisuusjärjestelyjen kautta yhtenä yhtiön omistajatahona, rahoittajana tai sijoittajana.

Epäillyissä lahjusrikoksissa on kyse niistä järjestelyistä, joilla Aarniolle epäillään annetun ja hänen ottaneen vastaan edellä mainitut yhtiöön liittyvät asemat. Osakeomistukseen ja sijoittaja-asemaan liittyvät oikeudet on tulkittu sellaisiksi eduiksi, jotka ovat olleet omiaan vaikuttamaan Aarnion toimintaan, kun hän on osallistunut Helsingin poliisilaitoksen tekemiin hankintoihin.

Trevoc Oy:n myymiin tuotteisiin liittyy niiden käyttötarkoituksen vuoksi erityisiä laatuvaatimuksia mm. tietoturvan ja toimittajan luotettavuuden osalta. Epäillyssä petosrikoksessa on kyse siitä, että Trevoc Oy:n viranomaisasiakkailta epäillään salatun ne omistus- ja rahoitusjärjestelyt, joiden perusteella yhtiön tosiasiallisen päätäntävallan taustalla on ollut salattu taho. Tahon olemassaolosta viranomaiset eivät ole voineet tietää. Epäillään, että Trevoc Oy:n rahoituksen hankkimiseen on osallistunut United Brotherhood -ryhmän johtohahmo, joka on aiemmin tuomittu vakavista rikoksista. Esitutkinnassa viranomaiset ovat ilmoittaneet, ettei Trevoc Oy:ltä olisi todennäköisesti hankittu tuotteita, jos salatut seikat olisivat olleet niiden tiedossa. Viranomaiset ovat ilmoittaneet joutuneensa asteittain luopumaan tuotteiden käytöstä.

Rekisterimerkintärikosten osalta epäillään, että asiaan liittyvien yhtiöiden kaupparekisterimerkinnät eivät kaikilta osin anna oikeaa kuvaa yhtiöiden tosiasiallisesta hallinnon järjestämisestä.

Epäilty virkavelvollisuuden rikkominen liittyy siihen, olisiko suojelupoliisin virassa työskennellyt poliisimies tarvinnut sivutoimiluvan toimiakseen Trevoc Oy:ssä ja olisiko tämä sivutoimi ylipäätään voinut olla sallittu.

Kaikki epäillyt ovat kiistäneet syyllistyneensä asiassa rikokseen.

Haastehakemus on toimitettu Helsingin käräjäoikeudelle tänään (syyttäjän asianro R 14/667, käräjäoikeuden asianro R 14/8864). Syyttämättäjättämispäätös (nro 14/34, asianro R 14/667) on julkinen ja sen voi tilata Valtakunnansyyttäjänviraston kirjaamosta p. 029 562 0810. Muilta osin jutun asiakirjat tulevat julkisiksi asian oltua ensimmäisen kerran esillä oikeudenkäynnissä, ellei käräjäoikeus toisin määrää. Käsittelyn aikataulusta päättää käräjäoikeus.

Lisätietoja:apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske, p. 029 56 20802