Hoppa till innehåll

Åtalsprövningen av den del av Aarnio-fallet som rör bolaget som tillverkar övervakningsutrustning har blivit klar

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 12.11.2014 10.30
Pressmeddelande

Biträdande riksåklagare Jorma Kalske har beslutat att väcka åtal mot kriminalöverkommissarie Jari Aarnio för grovt missbruk av tjänsteställning, grovt bedrägeri, grovt tagande av muta och registeranteckningsbrott. Åtalen anknyter till Trevoc Oy, som tillverkar övervakningsutrustning.

Dessutom åtalas åtta andra personer i fallet för delaktighet eller medhjälp av olika grad till de ovannämnda grova brotten, delaktighet eller medhjälp till grovt givande av muta eller för lindrigare registeranteckningsbrott och brott mot tjänsteplikt. Fyra av dem har varit häktade under utredningen. En av de misstänkta är en polis som hör till skyddspolisens underbefäl.

För en persons del har det gjorts beslut om åtalseftergift vad gäller misstanke om grovt bedrägeri. Personen ifråga anses inte ha insett att hans/hennes agerande främjat brottet ifråga.

Till övriga delar än Trevoc Oy är Aarnio-fallets åtalsprövning ännu inte klar. Åtal ska väckas senast den 31 december 2014.

Misstankarna om missbruk av tjänsteställning handlar om att Aarnio misstänks ha varit jävig då han på polisinrättningen i Helsingfors beredde anskaffningar och att han försökt inverka så att polisinrättningen skulle skaffa produkter av Trevoc Oy. Det här misstänks ha skett samtidigt som Aarnio deltog i företagets verksamhet och med hjälp av invecklade ägararrangemang var en av företagets ägare, finansiärer eller investerare.

Misstankarna om grovt tagande av muta gäller de arrangemang enligt vilka Aarnio fått och har tagit emot posterna inom det tidigare nämnda företaget. De rättigheter som anknyter till aktieägandet och positionen som investerare har tolkats vara förmåner som påverkat Aarnios handlingar när han har deltagit i anskaffningarna som Helsingfors polisinrättning har gjort.

På de produker som Trevoc Oy säljer ställs på grund av deras användningsändamål speciella kvalitetskrav, bl.a. gällande dataskydd och leverantörens pålitlighet. Det misstänkta bedrägeribrottet handlar om att man misstänker att det för Trevoc Oy:s myndighetskunder hemlighållits de ägar- och finansieringsarrangemang, enligt vilka en dold grupp stått bakom den faktiska beslutanderätten i företaget. Myndigheterna har inte kunnat veta om att denna grupp existerar. Man misstänker att en ledare för gruppen United Brotherhood har deltagit i anskaffningen av finansiering för Trevoc Oy. Denna ledare har tidigare dömts för allvarliga brott. Under förundersökningen har myndigheterna meddelat att de troligen inte skulle ha förvärvat produkter av Trevoc Oy om de vetat om dessa dolda omständigheter. Myndigheterna har meddelat att de gradvis har tvingats göra avkall på användningen av produkterna.

Vad gäller registeranteckningsbrotten så misstänker man i ärendet att företagens anteckningar i handelsregistret till alla delar inte ger en sanningsenlig bild av den faktiska administrativa organisationen.

Misstanken om brott mot tjänsteplikt anknyter till frågan om en polis i tjänst inom skyddspolisen borde ha haft tillstånd för bisyssla för att fungera i Trevoc Oy och om denna bisyssla överhuvudtaget skulle ha varit tillåten.

Samtliga misstänkta förnekar sin skuld.

Stämningsansökan har idag skickats till Helsingfors tingsrätt (Dnr R 14/, TR:s nummer R 14/8864). Beslutet om åtalseftergift (nr 14/34, ärendenr R 14/667) är offentligt och det kan beställas hos Riksåklagarämbetets registratur, tfn 029 562 0810. Till övriga delar blir ärendets handlingar offentliga när ärendet första gången varit uppe i tingsrätten, om inte tingsrätten besluter annat. Om tidtabellen för handläggningen besluter tingsrätten.

Ytterligare information: biträdande riksåklagare Jorma Kalske, tfn 029 56 20 802